Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

1819
Zakresy: Turystyka / Oświata i wychowanie / Edukacyjna opieka wychowawcza / Kultura / Sport. Termin składania ofert: 14.02.2020 r. godz. 16.00
Na posiedzeniu w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych z zakresów Turystyka / Oświata i wychowanie / Edukacyjna opieka wychowawcza / Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Kultura fizyczna. Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 16.00 - liczy się data wpływu oferty do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia otwartych konkursów ofert: