Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Program Razem Bezpieczniej

4542


TYTUŁ PROJEKTU: Bezpieczny pieszy na przejściach w powiecie wołomińskim.

Całkowita wartość projektu: 168 718,23 zł.
Wartość dofinansowania: 78 722,23 zł.
Nazwa Programu: Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.


CEL PROJEKTU: Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na terenie powiatu wołomińskiego.
Projekt obejmował:
1. Doposażenie i doświetlenie 10 przejść dla pieszych na drogach powiatowych.
2. Przeprowadzenie warsztatów online dla dzieci kl. IV-VI SP w 6 terminach.
3. Nagranie symulacji wypadku z udziałem rowerzysty.
4. Przeprowadzenie konkursu wiedzy o ruchu drogowym z nagrodami
5. Zakup i dystrybucję gadżetów odblaskowych i kodeksu rowerowego w formie komiksowej dla dzieci.

PARTNERZY PROJEKTU:
KPP w Wołominie
KP PSP w Wołominie
Szpital MBNP w Wołominie
Klub Rowerowy „Trybik”

GRUPA DOCELOWA:
Dzieci uczęszczające do IV, V i VI klasy szkół podstawowych z terenu powiatu wołomińskiego.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU: Warsztaty edukacyjne online dla dzieci uczących się zdalnie na temat bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem, prowadzonych przez ekspertów ruchu drogowego połączonych z pokazami symulacji wypadku samochodowego i widoczności pieszego po zmroku wykorzystującego odblaski i bez odblasków.

INNOWACYJNE INICJATYWY W RAMACH PROJEKTU: Pokaz online symulacja wypadku samochodowego i widoczności pieszego po zmroku wykorzystującego odblaski i bez odblasków. Wydanie zbioru przepisów dotyczących ruchu rowerzystów i pieszych w formie komiksu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: Bezpieczny pieszy na przejściach w powiecie wołomińskim. Zrealizowany w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań “Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.Efekty projektu: