Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Punkt doradztwa dla NGO

15602
Centrum Organizacji Pozarządowych "Eserefka - nasza wspólna przestrzeń" prowadzone przez Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum" z siedzibą w Radzyminie oferuje bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wołomińskiego w zakresie doradztwa:
- organizacyjnego,
- prawnego (prawnik przyjmuje raz w miesiącu),
- księgowego (księgowa przyjmuje raz w miesiącu).

Kontakt:
05-250 Radzymin, ul. Stary Rynek 23 (wejście od ul. Zduńskiej)
telefon: 784-236-866

Dyżury:
wtorki: 16.00 - 20.00
środy: 16.00 - 20.00
soboty: 10.00 - 14.00

Zapisy na bezpłatne konsultacje: prowadzone są codziennie w dni powszednie w godzinach 9.00 - 20.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 - 15.00. Konsultacje i porady dla NGO udzielane są podczas osobistych spotkań (wymagają one wcześniejszego umówienia się). Przedstawiciele organizacji mają możliwość również skorzystania z konsultacji on-line za pośrednictwem Messengera lub Skype'a.


Porad udzielane są (wszystkie formy udzielania porad/konsultacji wymagają wcześniejszego umówienia się):

- podczas indywidualnych osobistych konsultacji/porad,
- za pośrednictwem Messengera (rozmowa ze specjalistą) w aplikacji Messenger na koncie COP Eserefka (https://www.facebook.com/cop.eserefka.1),
- za pośrednictwem Skype'a (rozmowa ze specjalistą) w aplikacji Skype (https://www.skype.com/pl/get-skype/) należy połączyć się z kontem Punkt Eserefka,
- za pośrednictwem poczty e-mail cop.eserefka@gmail.com (tylko korespondencja pisana).


Konsultacje w czasie pandemii: w sytuacji stanu zagrożenia, porady będą udzielane wyłącznie w trybie on-line (za pośrednictwem messengera, skype'a lub poczty e-mail).


Jeśli Twoja sprawa wiąże się z określonym terminem np. złożenia wniosku w konkursie dotacyjnym czy sprawozdania z realizacji zadania, pamiętaj, by zgłosić się odpowiednio wcześnie. Umożliwi to konsultantkom/konsultantom i doradcom/doradczyniom rzetelne zapoznanie się z dokumentacją a Tobie – dotrzymanie terminu.


WAŻNE: NGO, kluby sportowe, szkoły, koła gospodyń wiejskich, OSP i grupy nieformalne, zachęca się do przesłania na adres e-mail: cop.eserefka@gmail.com aktualnych swoich danych kontaktowych. Na wskazany adres e-mail lub nr telefonu COP "Eserefka" będzie przesyłać aktualności związane z działalnością COP, również informować o dostępnych szkoleniach oraz konkursach.


Realizację zadania w latach 2021 - 2022 dofinansowano z budżetu Powiatu Wołomińskiego kwotą 70.000 zł w ramach umowy o realizację zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawartej pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Stowarzyszeniem "Radzymińskie Forum" z Radzymina w dniu 31 grudnia 2020 r.