Jesteś tutaj:

Punkt doradztwa dla NGO

10125
Centrum Organizacji Pozarządowych "Eserefka - nasza wspólna przestrzeń" prowadzone przez Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum" z siedzibą w Radzyminie oferuje bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu wołomińskiego w zakresie doradztwa:
- organizacyjnego,
- prawnego,
- księgowego.

Kontakt:
05-250 Radzymin, ul. Stary Rynek 23 (wejście od ul. Zduńskiej)
telefon: 784-236-866

Dyżury:
wtorki: 16.00 - 20.00
środy: 16.00 - 20.00
soboty: 10.00 - 14.00
Zapisy na bezpłatne konsultacje prowadzone są codziennie w dni powszednie w godzinach 9.00 - 20.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 - 15.00.

Zadanie dofinansowane z budżetu Powiatu Wołomińskiego kwotą 35.000 zł w ramach umowy o realizację zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie zawartej pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Stowarzyszeniem "Radzymińskie Forum" z Radzymina w dniu 30 grudnia 2019 r.