Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

24535
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Dariusz Dąbrowski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania z zakresu:
1) prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i udzielania informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) współpracy z organizacjami chroniącymi interesy konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) wykonywania innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.