Jesteś tutaj:

Ochrona zabytków

299

  • Uzyskanie znaku informującego o ochronie zabytku

KARTA USŁUG


  • Wydanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego w formie ustanowienia czasowego zajęcia lub wywłaszczenia

KARTA USŁUG


  • Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków

KARTA USŁUG