Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Poradnik

14731
Od lat stale wzrasta znaczenie organizacji pozarządowych. Stale wzrasta też ich liczba. Samorząd Powiatu Wołomińskiego od czasu powstania współpracuje z wieloma organizacjami. W obrębie naszej współpracy są zarówno duże stowarzyszenia np. te prowadzące, dzięki wsparciu z budżetu powiatu, placówki opiekuńczo-wychowawcze, jak i małe, nie mające pracowników, ale siłą wolontariuszy podejmujące wiele działań godnych uwagi.

Odbywane przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego konsultacje skłoniły nas do utworzenia specjalnego miejsca na naszej stronie internetowej. Będzie to forum wymiany informacji, aktualności, porad.

Skąd nazwa naszego poradnika? Bardzo popularna jest międzynarodowa nazwa określająca organizację pozarządową: NGO, będąca skrótem angielskiego non-government organization. Wśród środowisk społecznych powszechnie się kojarzy i dobrze identyfikuje organizacje pozarządowe. Nazywa się je również trzecim sektorem - co określa ogół organizacji działających społecznie i nie dla zysku, czyli non-profit. Inną przyjętą nazwą jest określenie organizacje wolontarystyczne, gdyż ich działalność jest w znacznym stopniu oparta na działaniu ochotników, czyli wolontariacie.

Ewa Jagodzińska - podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa zajmuje się:

- współpracą z organizacjami pozarządowym,
- konkursami ofert na realizację zadań publicznych,

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 011 (WEJŚCIE B / PRZYZIEMIE)
tel. (22) 346-11-08
e-mail: ngo@powiat-wolominski.pl 

Klaudia Podleś - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa zajmuje się:

- nadzorem nad stowarzyszeniami / stowarzyszeniami zwykłymi / klubami sportowymi / fundacjami,
- ewidencją uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej / stowarzyszeń zwykłych,

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 011 (WEJŚCIE B / PRZYZIEMIE)
tel. (22) 346-11-08