Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe

14596

w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe

zasady, tryb przyznawania, rodzaje oraz wysokość nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe.

o przyznanie nagrody i wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym