Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zabytki architektury

4143

  • Kobyłka. Perła baroku na Mazowszu
Autor: Karol Guttmejer
Miejsce, Rok: Kobyłka,1998.

Opisy historii miasta i kościoła Świętej Trójcy, archiwalne fotografie i przekazy, analiza architektoniczna, album fotograficzny.  • Kościół Parafialny Świętej Trójcy w Kobyłce pod Warszawą
Autor: Ks. Marceli Weiss
Miejsce, Rok Kobyłka, 2001

Przedruk opracowania ks. Marcelego Weissa z 1901 roku. Opisuje wygląd świątyni i jego elementy w poszczególnych częściach kościoła.
  • Cmentarz w Klembowie

Autor: Ks. Zbigniew Drzewiecki
Miejsce, Rok: Ząbki 2001

Klembowska parafia jest najstarszą na ziemi wołomińskiej. Książka przybliża czytelnikom na wstępie zarówno tradycję obrzędów pogrzebowych Słowian, w Europie, a także sposoby organizowania cmentarzy w Europie i kraju w historii. Można tu znaleźć ciekawe informacje o samej miejscowości oraz wykaz cennych eksponatów z archiwum parafialnego. Trzon publikacji stanowi opis mogił i pomników zabytkowych oraz spis grobów klembowskiego cmentarza.  • Cmentarz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce

Autor: Ks. Kazimierz Konowrocki, Maria Balicka
Miejsce, Rok: Paprotnia, 2003.

Nekropolia w Kobyłce powstała w 1803 r., najstarsze i najcenniejsze nagrobki pochodzą z I poł. XIX w. Autorzy omawiają szczegółowo wszystkie te zabytki. Kolejne rozdziały poświęcone są mogiłom prawosławnych oraz księży, mogiłom żołnierzy, społeczników, i wielu innych. Cmentarz w Kobyłce jest wyjątkowo pełną kroniką historii, zapisaną życiem spoczywających tu osób.  • Cmentarz Poległych w Radzyminie

Autor: Edward Kowalski
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
Miejsce, Rok: Radzymin, 2005.

Książka zawiera wszystkie istotne informacje na temat historii nekropolii. Znalazła się tu rekonstrukcja walk 1920 r. w Radzyminie, historia cmentarza przed II Wojną Światową, jego losy w czasach wojny oraz oczywiście wspomnienie wizyty Papieża Jana Pawła II w tym miejscu. Książka jest pełnym źródłem na temat osób pochowanych na cmentarzu oraz historii tutejszych mogił: mogił Żołnierzy Polskich 1920 r., Żołnierzy września 1939 r., grobów Żołnierzy Polski Podziemnej, cywilnych ofiar wojny i kapłanów, grobów rodzinnych, a także grobów działaczy komunistycznych.Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Rok wydania: 2014 i 2015

Folder promujący najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego - Pałac w Chrzęsnem, prezentujący historię majątku, losy właścicieli oraz wybitne postacie z nim związane.  • Radzymińska Kolegiata
Autorzy: Włodzimierz Popławski, Jan Wnuk
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
Rok: 2016

Album jest pierwszym ilustrowanym zapisem dziejów radzymińskiej parafii i jej świątyni, która za sprawą swojej bogatej historii stała się Kolegiatą - trzecią świątynią w diecezji warszawsko-praskiej.