Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną

3051
Wniosek o dofinansowanie inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego złożono 09.02.2015 r. 

Po pozytywnej opinii Marszałka Województwa Mazowieckiego, wniosek w dniu 28.05.2015 r. złożono w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W dniu 27.08.2015 r. zawarto umowę z wykonawcą, co pozwoliło określić koszt całkowity zadania i koszt przypadający na budowę sali gimnastycznej. Umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej zawarto w dniu 04.12.2015 r.
Przedmiotem inwestycji była rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2017. Rozbudowa polegała na wybudowaniu nowego budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną. Projektowany budynek połączony został z istniejącym zabytkowym budynkiem szkoły nadziemnym łącznikiem i posiada w części dydaktycznej trzy kondygnacje naziemne, natomiast w części z salą gimnastyczną dwie kondygnacje. Oprócz Sali gimnastycznej powstała również dodatkowa sala ćwiczeń. Wykonane zostały elementy zagospodarowania terenu działki w postaci ciągów komunikacyjnych, parkingów i zieleni. Budynki są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna o wymiarach: 20,76 x 41,76 m i wysokości 748 cm. wykonana została wraz z podłogą sportową systemowa, powierzchniowo-elastyczną z klepki drewnianej na piance absorbującej energię.. Łączna powierzchnia użytkowa części sportowej (Sali z zapleczem technicznym oraz sala do ćwiczeń wyniosła 1.416,53 m2.

Wartość inwestycji – 3.454.429,84 zł
Przyznane i rozliczone dofinansowanie – 880.000,00 zł (w podziale: rok 2016 – 400.000,00 zł, rok 2017 –480.000,00 zł)