Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w miejscowości Równe gm. Strachówka

3271
Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych złożono w dniu 31.01.2017 r. W dniu 29.05.2016 r. otrzymaliśmy informację o przyznanym dofinansowaniu
Celem zadania jest budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Równe w gminie Strachówka o łącznej długości 1.812 m i szerokości nawierzchni od 5,5 do 5,7 m. Dodatkowo prace obejmowały remont poboczy, zjazdów, oznakowanie, itp. Dotychczasowy stan jezdni, z licznymi ubytkami stanowił znaczące zagrożenie dla bezpiecznego poruszania się jej użytkowników.


Całkowity koszt inwestycji – 287.301,30 zł
Kwota dofinansowania – 143.650,65 zł