Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i WJST oraz Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

154
Czas trwania wydarzenia: od: 22.09.2020 r., godz. 16.30 do: 22.09.2020 r., godz. 18.00

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja nt. kalendarza wydarzeń kulturalnych zaplanowanych do końca 2020 roku.
4. Informacja nt. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współorganizacji wydarzeń kulturalnych.
5. Analiza porównawcza uczniów i oddziałów w szkołach prowadzonych przez Powiatu Wołomiński w porównaniu do roku szkolnego 2019/2020.
6. Informacja nt. kryteriów przyznawania stypendiów naukowych Starosty Wołomińskiego „Talent”.
7. Informacja nt. organizacji Dnia Edukacji Narodowej przez Powiat Wołomiński.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia komisji.