Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

290
Czas trwania wydarzenia: od: 05.08.2020 r., godz. 17.00 do: 05.08.2020 r., godz. 19.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Prace nad opinią Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2019 oraz wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.