Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

568
Czas trwania wydarzenia: od: 14.07.2020 r., godz. 15.00 do: 14.07.2020 r., godz. 17.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Kontrola procesu zlecania przez Powiat Wołomiński wykonania dokumentacji projektowej w Wydziale Inwestycji i Remontów Obiektów Kubaturowych.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.