Jesteś tutaj:

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

495
Czas trwania wydarzenia: od: 17.07.2020 r., godz. 12.00 do: 17.07.2020 r., godz. 15.00

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja za I półrocze 2020r. nt. bezpieczeństwa na terenie powiatu zgodnie z „Programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2020”.
4. Informacja za I półrocze 2020r. nt. bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu zgodnie z „Programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2020”.
5. Bezpieczne wakacje 2020.
6. Informacje bieżące służb dotyczące COVID-19.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.