Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

467
Czas trwania wydarzenia: od: 06.07.2020 r., godz. 17.00 do: 06.07.2020 r., godz. 18.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie i omówienie petycji w interesie publicznym w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego.
4. Przedstawienie i omówienie skargi na działalność PINB oraz dotychczasowych działań podjętych przez skarżoną jednostkę.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.