Jesteś tutaj:

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY

Data: 16.08.2019 r., godz. 13.45    314
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców naszego powiatu oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców naszego powiatu oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:

Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi… na rok 2020
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=38380

Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi… na lata 2020 – 2024
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=38383

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG DO 11 WRZESNIA 2019 R.