Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Data: 02.08.2019 r., godz. 10.57    558
Powiat Wołomiński informuje o zamiarze zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celu publicznego tj. na prowadzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.
Powiat Wołomiński informuje o zamiarze zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celu publicznego tj. na prowadzenie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Nieruchomość winna spełniać następujące kryteria:
1. Położenie nieruchomości: teren powiatu wołomińskiego;
2. Powierzchnia nieruchomości zabudowanej min. 500 m² :
1) część mieszkalna min. 150 m² pow. użytkowej:
 • minimum 4 pokoje lub możliwość adaptacji na 4 pokoje mieszkalne,
 • wspólna przestrzeń mieszkalna stanowiąca miejsce spotkań i wypoczynku (salon),
 • kuchnia + jadalnia
 • min. 2 łazienki lub możliwość adaptacji pomieszczeń na min. 2 łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • dodatkowe pomieszczenia gospodarcze,
 • oddzielne wejście do części mieszkalnej,
2) część usługowa min. 250 m² :
 • oddzielne wejście do części usługowej,
 • min. 2 łazienki lub możliwość adaptacji pomieszczeń na min. 2 łazienki dostosowane
dla osób z niepełnosprawnościami,
 • pomieszczenie do przygotowania posiłku + jadalnia,
 • min. 5 pomieszczeń lub możliwość adaptacji na 5 pomieszczeń na cele rehabilitacyjne,
3) część usługowo-biurowa min. 100 m²
 • min. 1 łazienka,
 • min. 3 pomieszczenia biurowe lub możliwość adaptacji na 3 pomieszczenia biurowe,
 • pomieszczenie socjalne,
4) budynek i jego otoczenie powinny być pozbawione barier architektonicznych, w tym możliwość zainstalowania dźwigu osobowego lub innych urządzeń umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych;
 • Wielkość działki: powyżej 600 m²;
 • Forma własności nieruchomości: własność;
 • Brak obciążeń w księdze wieczystej (służebność, hipoteka);
 • Dostępność do minimum jednej drogi publicznej;
 • Wyposażenie oraz dostępność mediów;
 • Co najmniej dobry stan techniczny.
Wstępne propozycje można składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta sprzedaży nieruchomości” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78 (pok. nr 13 – parter) do dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 14.00.

Propozycje powinny zawierać:
 • opis nieruchomości z uwzględnieniem ww. kryteriów,
 • położenie, powierzchnię zabudowy, użytkową i kubaturę, plan nieruchomości,
 • informacje o zagospodarowaniu terenu,
 • opis techniczny i funkcjonalny budynku, parametry techniczne,
 • informacje o mediach np. instalacji elektrycznej, wodno–kanalizacyjnej, grzewczej, instalacji sieci TV, telefonicznej, internetu oraz daty ważniejszych remontów,
 • informacje o warunkach zabudowy i zezwoleniu na użytkowanie,
 • informacje o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • zdjęcia, rzuty nieruchomości,
 • cenę nieruchomości.

Treść ogłoszenia oraz druk oferty dostępne są na stronach BIP:

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=38268


www.wolomin.naszepcpr.pl