Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Informacja

Data: 26.04.2021 r., godz. 16.30    737
"Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 (RPO WM 2021-2027)".
Szanowni Państwo,

Firma EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na zlecenie Województwa Mazowieckiego realizuje badanie pn. Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027.
Chcąc uzyskać jak najszerszą wiedzę o potrzebach województwa Zespół Badawczy EU-CONSULT sp. z o.o. przeprowadza m.in. badania ankietowe z mieszkańcami województwa. Chcemy bowiem poznać nie tylko zdanie władz regionu, ale także zdanie przedstawicieli społeczności lokalnych na temat potrzeb, oczekiwań i przedsięwzięć, jakich oczekują mieszkańcy w swoim najbliższym otoczeniu.

Dlatego też zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie, która pozwoli poznać nam Państwa opinie i oczekiwania w tym zakresie. Udział w ankiecie potrwa około 5-10 minut.
By przejść do ankiety, proszę kliknąć w link: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/645488?lang=pl

Uprzejmie dziękujemy za zasilenie badania swoją opinią!

Z wyrazami szacunku,
Zespół Badawczy EU-CONSULT sp. z o.o.