Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Ogłoszenie

Data: 20.04.2021 r., godz. 12.30    815
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 37/4 o powierzchni 0,2940 ha, położona w obrębie 0007 Emilianów, gmina Radzymin.
Z przeprowadzonego w dniu 14 kwietnia 2021 r. publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Emilianów, gmina Radzymin, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 37/4 o powierzchni 0,2940 ha, położona w obrębie 0007 Emilianów, gmina Radzymin, dla której w Sądzie Rejonowym w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta o nr WA1W/00145028/2
Komisja Przetargowa w składzie:
1. Robert Denis – przewodniczący komisji,
2. Karolina Godlewska – członek komisji,
3. Ewa Łuczyk. – członek komisji.

Potwierdza, że w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 37/4 o powierzchni 0,2940 ha, położona w obrębie 0007 Emilianów, gmina Radzymin, dla której w Sądzie Rejonowym w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta o nr WA1W/00145028/2 stwierdzono:
najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0 /brak wpłaty wadium/
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0
nabywca nieruchomości: przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nie wpłynęła żadna oferta.