Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

92
Czas trwania wydarzenia: od: 30.09.2020 r., godz. 15.00 do: 30.09.2020 r., godz. 17.00
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola procesu zlecania przez Powiat Wołomiński wykonania dokumentacji projektowej w Wydziale Dróg Powiatowych.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.