Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego

144
Czas trwania wydarzenia: od: 24.09.2020 r., godz. 15.30 do: 24.09.2020 r., godz. 17.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących w porządku obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.