Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

141
Czas trwania wydarzenia: od: 23.09.2020 r., godz. 18.00 do: 23.09.2020 r., godz. 19.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie i omówienie skarg wpływających do rozpatrzenia przez Komisję
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.