Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

462
Czas trwania wydarzenia: od: 29.07.2020 r., godz. 17.00 do: 29.07.2020 r., godz. 19.00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego (RPW.152.2.2020).
4. Informacja nt. działań związanych z samowolą budowlaną oraz rozpatrzenie skargi na działalność PINB (RPW.1510.3.2020)
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.