Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i OŚ oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego

463
Czas trwania wydarzenia: od: 06.07.2020 r., godz. 15.30 do: 06.07.2020 r., godz. 17.00

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad najbliższej sesji rady.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.