Jesteś tutaj:

Wspólne posiedzenie Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i WJST i Komisji Edukacji, Sportu i Tury

583
Czas trwania wydarzenia: od: 07.07.2020 r., godz. 16.30 do: 07.07.2020 r., godz. 18.30

Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości (FABRYCZKA),
uL. Orwida 20, 05-200 Wołomin

Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat Inauguracji Obchodów 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku w powiecie wołomińskim.
4. Przedstawienie i omówienie pisma mieszkańca Wołomina ws. pomnika/krzyża upamiętniającego Żołnierzy Niezłomnych.
5. Dyskusja i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.