Jesteś tutaj:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

142
Czas trwania wydarzenia: od: 02.03.2020 r., godz. 17.00 do: 02.03.2020 r., godz. 19.00

Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 787-43-01 (03, 04)
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie przebiegu postępowania w sprawach skarg, właściwości organu oraz sposobów rozpatrzenia skarg.
4. Omówienie i rozpatrzenie skargi o sygnaturze RPW.1510.3.2020.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.