Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  w zeszłym roku zwróciłem się do Pana w imieniu mieszkańców wsi Wola Cygowska i Helenów w sprawie oczyszczenia rowów szczegółowych na naszym, ciągle zalewanym terenie. Skierował mnie Pan do odpowiednich urzędników w sprawie specjalnej koparki do tych celów która zakupił Powiat.
  Niestety mimo kierowania 3-krotnie oficjalnych pism przez Sołtysa i przy wsparciu wójta do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Deklarowaliśmy nasz udział w całym procesie. Proszę o pomoc.
  (Miłosz, 17.05.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Wielozadaniowa nowoczesna koparka przeznaczona m.in. do renowacji i utrzymania drożności rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz napraw infrastruktury wodnej pracuje cały czas na terenie powiatu, jest efektywnie wykorzystana. W zeszłym roku przy pomocy naszej koparki wykonano prace w gminie Poświętne w miejscowości Górznik. Taki wybór był podyktowany był czynnikiem pilności, ważności oraz zasadności po przeprowadzonych konsultacjach z gminą. W 2013 r., po otrzymaniu dwóch wniosków z gminy Poświętne (p. Sołtys oraz Urząd) zaplanowano m. in następujące roboty: w miejscowości Cygów ( rów położony przy drodze gminnej oznaczonej nr ew. 494); rów melioracyjny wzdłuż działek o nr.ew.475 i 477 od rowu oznaczonego nr.ew.553 do drogi gminnej oznaczonej nr.ew.494 (ok.400mb) oraz rów melioracyjny oznaczonego nr.ew.531 od drogi gminnej oznaczonej nr.ewid.505 do drogi gminnej oznaczonej nr.ewid.555 (ok.1250mb). Zadania te wg. harmonogramu prac zostały zaplanowane na 1- 2 dekadę czerwca.

  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto,
  Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz zarząd Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” podpisali Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia w zawodach związanych z kolejnictwem uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
  Czy Starostwo planuje podpisanie z KM porozumienia w sprawie poszanowania praw pasażerów z powiatu wołomińskiego?
  Jakie kroki podjął pan lub podejmie w sprawie obrony pasażerów wobec skandalicznych i uwłaczających warunków przebudowy linii kolejowej, bijącej w podstawowy komfort przejazdu pociągiem?
  Czy myślał pan o stworzeniu jakiegoś działu w starostwie, który działa w obronie interesów pasażerów?
  (Anna, 17.05.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Dzisiejsze utrudnienia na linii kolejowej wiążą się realizowaną inwestycją budowy tunelu pod torami kolejowymi w Ząbkach. Za ponad 38 mln zł powstaje tunel z jezdnią i osobnymi przejściami dla pieszych, który znacząco usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską, PKP PLK, Miasto Ząbki oraz Starostwo. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy rozmawialiśmy ze spółkami PKP PLK oraz Kolejami Mazowieckimi, postulując budowę tymczasowych rozjazdów w okolicy miejsca prac budowlanych w celu skrócenia odcinka jednotorowego, co spowodowało by zminimalizowanie przerw w kursowaniu pociągów. W rozmowach poruszaliśmy też kwestie jakości obsługi i zwiększenia pojemności pociągów, szczególnie w godzinach szczytu. W strukturach Starostwa działa Powiatowy Rzecznik Konsumenta, który po zgłoszeniu do niego konkretnej sprawy, może reprezentować interesy podróżnych.

  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  Proszę o odpowiedź kiedy Zarząd Dróg ma zamiar załatać wyrwy i dziury w drogach tj. Willowa Duczki, Kolejowa w rejonie PKP Zagościniec, 100-lecia Zagościniec do Tramwajowej oraz Boryny w Helenowie. W Radzyminie na Jana Pawła też jest nie lepiej. Zima się skończyła, a dziury jak były tak są, ile można po nich jeździć. … Nawiązuję do Pana odpowiedzi z dnia 20.02.2013r dotyczącej drogi powiatowej Sieraków – Słupno, w której figuruje zdanie, że w planach jest renowacja nawierzchni w trakcie pozimowego przeglądu. Mamy za sobą kwiecień i maj , a droga cały czas jest nie naprawiona (załatana z dziur), a poruszanie się po takiej drodze autem i po tak dziurawej nawierzchni jest bardzo uciążliwe i niebezpieczne.
  (Mieszkańcy, 17.05.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowni Państwo,
  Monitorujemy stan dróg powiatowych we wszystkich gminach. Bieżące działania służb drogowych to m.in. renowacje nawierzchni w najbardziej zniszczonych miejscach. Warunki atmosferyczne (opady deszczu) przyczyniają się jednak do powstawania nowych uszkodzeń dróg , które nasze ekipy drogowe sukcesywnie reperują. Dotyczy to także drogi Sieraków - Słupno. Również inne drogi powiatowe m.in. ulica Willowa, 100-lecia do Helenowa były już w tym roku kilkukrotnie naprawiane.
  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam, Mam do Pana pytanie, a właściwie pewien pomysł. Otóż decyzją Sądu teren obecnego Dworca Głównego w Warszawie ma zostać przekazany właścicielowi, co bezpośrednio wiąze się z likwidacją istniejącego tam muzeum kolejnictwa. Czy w takim razie nie byłoby możliwe zaproponowanie aby to muzeum przenieść do Wołomina. Sądzę że obecny właściciel terenu po byłej stolarce wygospodarowałby kawałek miejsca na eksponaty. Pragnę zaznaczyć, że powstanie takiego muzeum mogłoby wpłynąć na pozytywny wizerunek naszego miasta, przyciągnęłoby wielu turystów a i umożliwiłoby pozyskanie subwencji państwowych na organizację jak i utrzymanie przedsięwzięcia. Wydaje mi się że taka idea znalazłaby poparcie lokalnej społeczności.
  (Marcin, 30.04.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Z uwagą przeczytałem Pana e-mail. Dowodzi on, że jako mieszkaniec Wołomina jest Pan zainteresowany bieżącymi wydarzeniami i powodzeniem naszego Powiatu. To cenne w dzisiejszych czasach. Jednak „teren po byłej stolarce” stanowi własność prywatnego biznesu, nie możemy w nią ingerować, a jego przeznaczenie jest określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Wołomin. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby razem mieszkańcy mogli się zwracać z ze swoimi wnioskami i pomysłami do prywatnego właściciela terenu.
  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto, W tym roku upływa 5 rocznica zamknięcia jednego pasa na mostku na Rządzy (dawna droga z Radzymina na Wyszków). Czy z tej okazji Powiat planuje remont czy też czekamy aż utworzy się na drugim pasie dziura uniemożliwiająca korzystanie z tego połączenia (niewiele już brakuje) ?
  (Arkadiusz, 23.04.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Obecny stan techniczny mostu to efekt m.in. nietypowej jego konstrukcji (dwie płyty pomostu górna i dolna), po którym odbywał się ruch ciężkich samochodów. Powiat Wołomiński wykonał ekspertyzę techniczną, na podstawie której został zaplanowany remont mostu.
  Koszt remontu mostu został oszacowany na 4 mln zł. Powiat wystąpił o dotację zewnętrzną. Po uzyskaniu dotacji zostanie ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy remontu mostu. Zadanie inwestycyjne "przebudowa mostu w Dybowie" zostało wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i zgodnie z nim prace mogą rozpocząć się w 2013r.
  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto,
  w jednym z lokalnych czasopism pojawił się wywiad z Marszałkiem K. Strzałkowskim, dotyczącym długo oczekiwanej przebudowy DW634. Niestety, informacje tam przedstawione są dla mieszkańców Wołomina pracujących w Warszawie - delikatnie ujmując zniechęcające. Podobno władze Zielonki zablokują przebudowę drogi przy bierności Burmistrzów Wołomina i Kobyłki. Podobno tak zaawansowanych planów i możliwości przebudowy jeszcze nie było, a wszystko może trafić do kosza. Co Pan jako Starosta czyni w tej sprawie aby budowa wspomnianej drogi doszła do skutku. Czy podejmie się Pan (wzorem walki o bilety- czego szczerze gratuluję) koordynowania działań na rzecz jej budowy. Czy my, mieszkańcy możemy liczyć na publiczne spotkanie z władzami zainteresowanymi (mam nadzieję) budową drogi i wyjaśnienia kwestii spornych. Pragnę zauważyć, że nowa perspektywa finansowa UE oraz zbliżające się wybory mogą być czynnikami sprzyjającymi
  (Dariusz, 19.04.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  W wypowiedziach mediach w wielokrotnie wypowiadałam się ten ważny temat. Doskonale jednak wiem, że modernizacja DW 634 jest ważna dla mieszkańców, stąd potrzeba informowania o sprawie i o naszych działaniach jak najszerzej. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić i podkreślić – 634 do Warszawy to droga wojewódzka, inwestorem i zarządcą drogi jest urząd marszałkowski w Warszawie. Formalne procesy projektowe wciąż trwają. Kilka lat temu Mazowsze uzyskało decyzję środowiskową na odcinek od ronda w Zielonce do Wołomina, która otwierała drogę do zaprojektowania i realizacji tej inwestycji, ale Mazowsze nie dokończyło tej sprawy i decyzja środowiskowa uzyskana przez MZDW wygasła w 2013 roku - oznacza to rozpoczęcie projektowania i uzgodnień od nowa.

  Z wielu konkretnych rozmów wiem, że przebudowa drogi 634 w standardzie drogi dwupasmowej z drogami serwisowymi jest na dzisiaj bardzo trudna do realizacji ze względów finansowych. Koszt tak wybudowanej drogi to szacunkowo nawet kilkaset milionów, a w obecnej sytuacji budżetowej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nie będzie stać na taki wydatek. Taki zakres inwestycji znacznie odłożyłby w czasie rozpoczęcie inwestycji.

  Na dzisiaj sprawa zmiany koncepcji przebudowy drogi 634 jest otwarta, nie zapadły jeszcze żadne decyzje.

  Podkreślam, że chcemy, aby droga wojewódzka 634 została jak najszybciej zmodernizowana i aby te plany MZDW były realne. Zabiegamy o to od lat w „mazowieckich drogach wojewódzkich”. To po całkowitej modernizacji linii kolejowej Rail Baltica, budowie obwodnicy wraz z węzłami komunikacyjnymi kolejna ważna inwestycja poprawiająca całościowo komunikację w powiecie wołomińskim.

  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam,
  czy Pan Starosta wie w jakich godzinach czynna jest kasa w urzędzie? Czy czas otwarcia 8-13 to nie jest trochę za krótko? Załatwienie pewnych spraw wymaga opłaty skarbowej a okres działania kasy trochę ogranicza czasowość załatwiania spraw. Nie wspomnę o odsyłaniu do sąsiedniego budynku do drugiej kasy...celem opłaty. Np w sąsiadującym urzędzie miejskim kasa jest czynna od 8 do 15.15 co jest ukłonem w stronę petenta. Proszę o rozpatrzenie mojej prośby i wyciągniecie wniosków.
  Proszę również o przemyślenie kwestii opłaty za paszport, której nie można uiścić w kasie starostwa. Wszyscy posiadamy karty płatnicze a instalacja terminala to chyba nie jest ogromny koszt dla urzędu.
  Pozdrawiam
  (Justyna, 17.04.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Z uwagą przeczytałem Pani uwagi, na pewno je przeanalizujemy. W starostwie, w poszczególnych siedzibach wydziałów (samodzielnych budynkach), działają dostępne dla mieszkańców i dla ich wygody cztery punkty kasowe – w tym w pobliskim budynku przy ul. Powstańców 8/10 w godz. 8-15. Paszporty wydaje wojewoda, do którego wnioski można składać funkcjonującym w siedzibie starostwa Terenowym Punkcie Paszportowym. Opłaty za wydanie tego dokumentu trafiają bezpośrednio do jego wystawcy – do Urzędu Wojewódzkiego.
  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto,
  Czy Starostwo prowadzi jakikolwiek rekonesans ubytków do naprawy w drogach powiatowych? W Zielonce ulice Wolności i Lipowa są w bardzo słabym stanie. Napraw nie widać. Bardzo proszę o interwencję.
  (Adam, 15.04.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Przy okazji pozimowego przeglądu dróg z pewnością ujmiemy w planach renowacje nawierzchni w najbardziej zniszczonych miejscach. Ekipy drogowe sukcesywnie reperują jezdnie. Monitorujemy stan dróg powiatowych we wszystkich gminach. Dodatkowo Pana uwaga została już przekazana. I jeszcze ważna informacja - w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2013-2017 znalazła się także modernizacja całego ciągu dróg: ul. Wolności i Lipowej w Zielonce oraz ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce. To kolejny etap poprawy wygody poruszania się samochodem czy też rowerem i bezpieczeństwa na całym ciągu komunikacyjnym łączącym Wołomin z Markami.
  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Dzień dobry. Chciałabym zapytać czy jest jakaś szansa na uporządkowanie ruchu, który odbywa się przy ul Lipińskiej. Konkretnie interesuje mnie odcinek zwany ścieżką rowerową, ale tą ścieżką jak się okazało nie jest bo znaki drogowe są pionowe zamiast poziomych dlatego bardziej służy mieszkańcom bloków stojących przy tej ulicy jako parking samochodowy. Korzystam często z tej tzw. ścieżki rowerowej i spotykam się ogromnymi utrudnieniami ponieważ cała część która miała służyć jako ścieżka rowerowa jest zastawiona samochodami i nie ma możliwości minięcia się z osobami które korzystają z chodnika położonego równolegle. Tak więc wyszło na to że moje pieniądze nie zostały wydane na coś z czego chętnie skorzystałabym ja i moje dzieci bezpiecznie, tylko na coś z czego korzystają inni za darmo bo mają prywatny parking z publicznych pieniędzy. Po za tym chciałam zwrócić uwagę że jest tam niebezpiecznie, ponieważ osoby wysiadające z samochodów otwierają drzwi nie zwracając uwagi na to ze ktoś właśnie nadjeżdża bądź nadchodzi tak sytuacja miała miejsce niejednokrotnie. Pozdrawiam.
  (Dorota, 13.04.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Starostwo Powiatowe wspólnie z miastem Wołomin już w tym roku wykona gruntowną przebudowę ulicy Lipińskiej. Zaplanowano na ten cel kwotę ok. 3,3 mln zł. W ramach tych szeroko zakrojonych prac zostanie także poprawione oznakowanie. Zwiększy się dzięki tej modernizacji bezpieczeństwo i poprawi komfort jazdy. Natomiast kontrolą i egzekwowaniem przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego zajmują się odpowiednie, inne służby. Pani informacja została zatem przekazana do wołomińskiej straży miejskiej.

  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto
  Gratulujemy wspaniałego programu Powiatowej karty Rodziny "TAKrodzina.pl"
  Będzie to dla rodzin wielodzietnych duże wsparcie w wychowaniu dzieci. Wiązaliśmy z tym duże nadzieje.
  Szkoda tylko że przy okazji tego projektu powstał podział na gminy lepsze-miejskie i gorsze-wiejskie.
  Gminy miejskie, które mogą sobie pozwolić na przystąpienie do projektu i wjejskie, których nie stać na jego realizację.
  I tak oto powstał w powiecie podział na dzieci lepsze, które mają szansę na lepszy rozwój i gorsze, które jej nie mają.
  A tyle słyszymy o wyrównywaniu szans między miastem a wsią.
  Potrzebna jest DOBRZE skonstruowana polityka prorodzinna nie powodująca podziałów.
  Mamy głęboką nadzieję, że Starostwo w Wołominie dołoży starań, aby ten podział zlikwidować
  i nasze dzieci nie czuły się gorsze i rozgoryczone.
  Nasze stanowisko w tej sprawie podziela wiele rodzin z którymi mamy kontakt.
  (Rodzina z czwórką dzieci z gminy Radzymin, 12.04.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowni Państwo,

  Nie znam prawdziwej przyczyny, dla której gmina Radzymin nie przystąpiła do programu polityki prorodzinnej Takrodzina.pl. Zasada współpracy z gminą jest bardzo prosta, gminy mogły do końca marca składać wniosek o przyznanie dotacji na politykę prorodzinną, zakres usług i zniżek jakie byłyby oferowane rodzinom wielodzietnym ustalały same gminy, a więc mogły się dostosować do swoich możliwości finansowych (powiat udziela dotacji na pokrycie 40% kosztów). Dla przykładu podam gmina Poświętne (typowo wiejska) złożyła wniosek o dotację 12tys zł, a więc sama będzie musiała dołożyć 18 tys. zł. Dzięki przystąpieniu do programu rodziny wielodzietne z Poświętnego uzyskają pewne zniżki na terenie swojej gminy, będą mogły korzystać ze zniżek także w innych gminach które przystąpią do programu (np. 50% zniżki na basen w Wołominie).
  Mam nadzieję, że gdy program ruszy i pokażemy, że można dołączą do niego wszystkie samorządy z powiatu, również Radzymin. Liczymy, że środowisko rodzin wielodzietnych wpłynie na włodarzy aby składali wnioski. My jako powiat nie mamy praktycznie żadnych płatnych usług publicznych gdzie można by wprowadzić zniżki, potrzebne jest więc zaangażowanie gmin.

  Pozdrawiam,
  Piotr Uściński