Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Gdzie znajdę bliższe informacje na temat aktualnych członków zarządu powiatu (wiek, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, osiągnięcia)?
  (Antonina, 12.02.2004 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Pani Antonino,

  Informacje o osobach wchodzących w skład Zarządu Powiatu Wołomińskiego znajdzie Pani w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiat-wolominski.pl), do którego można się również dostać za pomocą linku BIP umieszczonego na naszej witrynie. Na stronach Biuletynu znajdzie Pani bardziej rozbudowane informacje o dwóch osobach będących etatowymi członkami Zarządu: o Staroście i Wicestaroście Powiatu. O pozostałych członkach Zarządu, tak jak i innych radnych zamieszczone zostały podstawowe informacje o okręgu wyborczym, ugrupowaniu i ilości głosów.

  Grzegorz Dudzik
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam pana! Chciałabym się dowiedzieć, kiedy w końcu na ulicach Błotnej, Gryczanej, Poniatowskiego powstaną jako takie warunki poruszania się po tych właśnie ulicach. Warunki tam są tragiczne. Ostatnio ugrzęzłam w błocie po kostki. Ludzie po przejściu przez te ulice wyglądają tragicznie. Mieszkam w końcu w mieście a nie na wsi!
  (Kinga, 12.02.2004 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Pani Kingo,

  Nie napisała Pani wprost, ale rozumiem, że chodzi Pani o ulice na terenie gminy Wołomin. Jeżeli tak to poza wyrazami współczucia nic nie mogę Pani przekazać. Wymienione ulice są w zarządzie służb miejskich Wołomina. Zakres prac inwestycyjnych i remontowych na ulicach miejskich ustala Burmistrz Miasta przy akceptacji Rady Miejskiej.

  Konrad Rytel

  PS. Grzęźnięcie w błocie na wsi jest uzasadnione i dla Pani zrozumiałe?
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Kto zezwolił na ustawienie "blaszaka" z ciastkami w podcieniu budynku Starostwa? Jakie warunki należy spełnić, aby ustawić swoją "budę" z przeznaczeniem na działalność handlową w rejonie siedziby Starostwa Powiatowego?
  (Leon Z., 11.02.2004 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Panie Leonie,

  Obiekt nazywany przez Pana "blaszakiem" jest typowym estetycznym pawilonem zmontowanym zgodnie z obowiązującymi zasadami budowy. Współwłaściciele pawilonu otrzymali zgodę Zarządu Powiatu na dzierżawę fragmentu działki i pozwolenie na budowę.

  Każdy obiektywny obserwator istniejącej zabudowy wzdłuż ul. Wileńskiej przyzna, że omawiany obiekt jest najbardziej estetyczny ze wszystkich dziwacznych kramików stojących na całej długości tej ulicy oraz chyba jako jedyny spełnia wymogi sanitarne. Starostwo nie wyraża nigdy zgody na ustawienie "bud".

  Konrad Rytel
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Mam 41 lat. Obecnie pracuję w szpitalu w Radzyminie jako pielęgniarka. W lutym kończę studia w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunak Ekonomika i Organizacja Ochrony Zdrowia. Interesuje mnie praca adekwatna do mojego wykształcenia i kwalifikacji na
  odpowiednim stanowisku i za odpowiednie uposażenie. Szukam pracy bez protekcji. W zamian ofiaruję lojalność i obowiązkowość.
  (Elżbieta, 11.02.2004 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Pani Elżbieto,

  Odpowiadając na pytanie dotyczące zatrudnienia w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, informuję, że Starostwo Powiatu nie dysponuje wolnymi etatami związanymi z Pani kwalifikacjami.
  Jednocześnie informuję, że ewentualną potrzebę zatrudnienia Starostwo zgłasza każdorazowo do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.

  Konrad Rytel
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Gdzie jest na stronie rada powiatu?
  (Grzegorz G., 07.02.2004 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Panie Grzegorzu,

  Od 1 lipca 2003 roku ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej zobligowała podmioty wykonujące zadania publiczne do stworzenia Biuletynu Informacji Publicznej. BIP jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, w którym umieszczane są informacje publiczne wymienione w art. 6 ust. 1 w/w ustawy. W związku z tym informacje dotyczące Rady Powiatu znajdzie Pan na stronach Biuletynu (www.bip.powiat-wolominski.pl), do którego można się również dostać ze strony internetowej powiatu (logo i link BIP znajdują się na powiatowej witrynie pod danymi teleadresowymi Starostwa).

  Grzegorz Dudzik
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam,

  W związku z rtm, że mimo sprzeciwu mieszkańców rozpoczeła się budowa masztu UMTS na budynku przychodni w Markach przy ulicy Fabrycznej, chciałbym zapytać: czy firma budująca taki maszt na podstawie jedynie zgłoszenia do Starostwa nie ma obowiązku wykonania badań oddziaływania na środowiska?
  Pozdrawiam
  (Wojtek, 30.11.-0001 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie!
  Decyzja o budowie masztu została wydana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Prawo to nie nakłada na firmę tego typu obowiązku przeprowadzenia badania przez Pana wyżej wymienionego.

  Zpoważaniem
  Maciej Urmanowski
  Starosta
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam,
  W związku z tym, że mimo sprzeciwu mieszkańców rozpoczęła się budowa masztu UMTS na budynku przychodni w Markach przy ulicy Fabrycznej, chciałbym zapytać: czy firma budująca taki maszt na podstawie zgłoszenia do Starostwa nie ma obowiązku wykonania badań na środowisko?
  Pozdrawiam
  (Wojtek, 30.11.-0001 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie!
  Decyzja o budowie masztu została wydana zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Prawo to nie nakłada na firmę tego typu obowiązku przeprowadzenia badania wymienionego wyżej przez Pana.

  Z poważaniem
  Maciej Urmanowski
  Starosta
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto,

  W jaki sposób zamierza Pan rozwiązać problem składowania i utylizacji odpadów w naszym powiecie? Czy aktualnie funkcjonujące na terenie powiatu składowiska mają wystarczającą pojemność aby można było dalej z nich korzystać? Jakie kroki na przyszłość zamierza Pan podjąć w zakresie gospodarki odpadami.
  (Roman, 30.11.-0001 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Panie Romanie,

  Organami właściwymi w sprawie zapewnienia odpowiednich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami są samorządy gmin, a nie powiatów (art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 ze zm. oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) W związku z powyższy rozwiązywanie problemu składowania i utylizacji odpadów nie jest zadaniem starosty.

  Zadania powiatu, jako odrębnego, organu administracji samorządowej, polegają przede wszystkim na wspieraniu gmin w realizacji ich zadań, m.in. poprzez edukację ekologiczną, dotowanie działań mających na celu usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacji dzikich wysypisk i usuwania wyrobów zawierających azbest

  Zagadnienia dotyczące istniejących jak i planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami znajdzie Pan w wieloletnich planach gospodarki odpadami - w tym w palnie krajowym, planach wojewódzkich oraz gminnych.

  Z poważaniem

  Maciej Urmanowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  Nie dawno przejeżdżałem drogą Matarewicza w Ossowie i zauważyłem, że na sporym kawałku został położony nowy asfalt. Wszystko było by pięknie gdyby nie fakt, że studzienki w tej drodze są tak głęboko wpuszczone w asfalt, że szczerze się obawiałem czy nie uszkodzę samochodu. Moje pytanie to: czy prace na tej drodze zostały już zakończone a jeśli tak to, kto dokonywał odbioru technicznego tej drogi…
  (Wojciech, 30.11.-0001 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Prace na tym odcinku ulicy Matarewicza nie zostały jeszcze zakończone. Zewnętrzny wykonawca tych robót usunie te niedogodności, wykona odpowiednie poprawki w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

  Z poważaniem
  Piotr Uściński
  Starosta Wołomiński