Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Zwracam się do Pana z prośbą o interwencję w sprawie wykonania instalacji oświetlenia ulicznego na ulicach Długiej i Dębowej w Duczkach. Temat ten od dobrych kilku, jeśli nie kilkunastu lat, jest skutecznie „zamiatany pod dywan”, a frustracja mieszkańców jest coraz większa, czego wyrazem była niedawna próba odwołania Sołtysa Duczek. Jeśli słyszę o planie zainwestowania prawie 3 mln zł w przebudowę ulicy Willowej (gdzie jest już oświetlenie, chodniki, asfaltowe drogi) a 500 metrów dalej kawałka latarni nie można się doprosić, to proszę niezadowoleniu mojemu i moich sąsiadów się nie dziwić, przecież podatki płacimy jak wszyscy. Proszę o zajęcie stanowiska. Pozdrawiam
  (Piotr, 26.09.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Ulica Willowa w Duczkach zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego jest drogą powiatową, dlatego tam starostwo, przy współfinansowaniu przez gminę Wołomin, wykonuje gruntowny remont za ponad 1,1 mln zł. Ulice Długa i Dębowa w Duczkach nie znajdują się w zarządzie powiatu, dlatego nie możemy tam wykonywać prac modernizacyjnych , o które Pan zapytuje.
  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Bardzo proszę o pilną interwencje. W Radzyminie na ulicy Weteranów (odcinek od ul. Konopnickie do Nowej) były prowadzone prace związane z infrastrukturą sieciową. Wykonawca, co prawda odtworzył chodnik, ale jego nawierzchnia już się zapadła. Ponadto krawężniki i kostka jest popękana i porysowana.
  (Kamil, 08.09.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie przeprowadzili wizję lokalną w terenie, która potwierdziła zgłoszone uwagi. Roboty nie zostały jeszcze formalnie zakończone i odebrane przez służby starostwa. Wykonawca został poinformowany o konieczności wykonania poprawek i przywrócenia stanu chodnika do uprzedniego stanu technicznego sprzed przeprowadzenia robót.
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto, kiedy te proste sprawy będą wykonane lub wyegzekwowane (nie obiecane):
  - Sprawa zapiaszczonego chodnika na ul Piłsudskiego przed zakładem energetycznym i rozlewnią gazu nie uległa zmianie. Od zimy piach zalega na chodniku i w zatoczce. Dodatkowo w tej chwili miejscami szerokość chodnika ograniczona jest do połowy przez rosnące tam chwasty i akacje (te z kolcami!!)- kto za taki stan nowo wybudowanego i starszego odcinka po drugiej stronie ulicy odpowiada?
  2 - Na al. AK przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego przed pawilonem Społem ; nowy chodnik w 2 miejscach powoli osiada. Co z obiecanymi na czerwiec naprawami? To są zaledwie 2 m2.
  3- Ul. Wileńska- zapraszam na spacer. Doceniam naprawę jezdni , ale ona już wymaga napraw; zapada się przy studzienkach. Będzie fachowa naprawa gwarancyjna? Kiedy będzie obiecana napawa nawierzchni chodnika? Jego stan jest bardziej dokuczliwy dla mieszkańców i kompromitujący dla władz, niż wcześniejszy stan jezdni.
  (Dariusz, 08.09.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie, odpowiem zgodnie z kolejnością zapytań. Parking i odcinek przyległego chodnika na ul. Piłsudskiego zostanie jeszcze w tym tygodniu posprzątany /zamieciony/ , a ewentualne prace związane pielęgnacją drzew, przycinaniem gałęzi itp. będą prowadzone po ustaniu ich wegetacji. Ta ulica jak i inne drogi powiatowe, jest sprzątana wg potrzeb, na bieżąco, w miarę posiadanych sił i ograniczonych środków finansowych , a powiat w swoim zarządzie posiada 400 km dróg.
  Sprawa nawierzchni chodnika na ul. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego przed pawilonem „Społem” - chodnik jest uszkadzany przez parkujące tam nielegalnie ciężkie samochody dostawcze. Kontrolą i egzekwowaniem przestrzegania przez kierowców przepisów kodeksu drogowego zajmują się odpowiednie, inne służby. Chodnik zostanie naprawiony, ale obecnie nie ma możliwości wskazania konkretnego terminu. Naprawy staramy się wykonywać sukcesywnie, jednak ich rozmiar i częstotliwość występowania powoduje przy ograniczonych siłach i środkach w stosunku do rzeczywistych potrzeb, że remonty muszą czekać na swoją kolej.
  Wykonany przez nas remont ul. Wileńskiej w Wołominie obejmował ułożenie nowej nakładki asfaltowej, bez wymiany konstrukcji nośnej. Tym samym, w sytuacji wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów, niestety występują przypadki zapadania się jezdni. Fakt ten potęgują umieszczone w jezdni urządzenia obce tj. studzienki kanalizacji i zawory wodociągowe. Zwróciliśmy się do PWiK w Wołominie, jako właściciela studzienek o zbadanie, czy nie uległy one rozszczelnieniu i nie wymagają naprawy. Reasumując - naprawa zapadnięć przy studzienkach, na wysokości ul. Prądzyńskiego, zostanie wykonana. W bieżącym roku nie jest planowane wykonywanie przebudowy chodników na ul. Wileńskiej.
  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Dwa lata temu pytałem o sytuację związaną z planowaną modernizacją ulicy Spitalnej w Ząbkach. W ogłoszonym niedawno powiatowym planie inwestycyjnym na lata 2013-2017 znajduje się pozycja: Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnickiej, Ząbki. Czy inwestycja ta jest fazie projektu czy może prace są bardziej zaawansowane, a może znana jest już data rozpoczęcia prac? Będę wdzięczny za odpowiedź.
  (Ireneusz, 05.09.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Inwestycja pt. „Przebudowa ciągu ulic Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego, Drewnickiej w Ząbkach” znajduje się w fazie przygotowywania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Szacunkowy koszt zadania to 10 mln 900 tys. zł. Ze względu na ograniczone środki finansowe planujemy wykonywanie prac etapowo. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu zakłada realizację prac w latach 2014 -2016.
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Dlaczego dokumenty dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego mojego mieszkania w Markach wysyłane są na adres moich teściów (adres zameldowania mojego męża)? Dlaczego po pierwsze ja jako pełnoprawny współwłaściciel lokalu jestem pomijana w korespondencji, ponadto dlaczego wybieracie akurat adres meldunkowy mojego męża, a nie mój i po trzecie dlaczego nikt w starostwie nie wpadanie na pomysł, iż przedmiotową korespondencję należy wysyłać na adres, którego dotyczą obciążenia, a jeśli nie to na dwa adresy zameldowania współwłaścicieli. Ponadto dodam, iż ostatnia korespondencje polecona nie została odebrana przez mojego męża więc możemy uznać, iż nigdy do jego rąk nie dotarła - mąż mieszka razem ze mną w Markach i odbiór listu poleconego w Warszawie przez niego jest z powodów oczywistych niemożliwy. Mieliby Państwo kłopot gdybym zameldowana była w Zakopanem, a mieszkała w Markach, czyż nie? Życzę wielu rozsądnych i logicznych decyzji, z niecierpliwością oczekuję na odpowiedź, pozdrawiam
  (Dorota, 29.08.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Dokumenty dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wysyłane są na adres wskazany w danych Ewidencji Gruntów i Budynków. W celu sprawnego i właściwego dostarczania korespondencji prawo zobowiązuje Państwa do zaktualizowania tych danych, co następuje poprzez złożenie stosownego „Formularza zgłoszenia zmian danych” stanowiącego załącznik do Karty Usług –WGG-3 Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa. Dodaję, że w przypadku lokali korespondencja dot. opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wysyłana do jednego ze współwłaścicieli

  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowni Państwo. Dlaczego ostanie ogłoszenie dotyczące wolnego stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (stanowisko: referent do spraw obsługi organizacyjnej i administracyjnej) zostało ogłoszone z tak krótkim terminem składania dokumentów (raptem 6 dni). Dodatkowo ogłoszenie to ukazało się 21.08.2013 czyli w środę, a termin składania dokumentów minął 26-08-2013. (jest to raptem 4 dni robocze na dostarczenie dokumentów). W Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wołominie jest zapis „Termin do składania dokumentów aplikacyjnych, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej”.
  Pozdrawiam.
  (Mieszkanka, 28.08.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego to całkowicie autonomiczna jednostka wchodząca w skład zespolonej administracji powiatowej – nie jest umieszczona w strukturach Starostwa Powiatowego w Wołominie i dlatego nie dotyczą jej zasady z regulaminu starostwa, na które się Pani powołuje. Zasady te są przestrzegane przy naborach stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wołominie. Natomiast zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, określającym wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, to do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy m.in. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu.
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Mam takie pytanie - niedawno czytałem w Internecie na forach i w gazetach, że istnieją dofinasowania na modernizacje wymianę pieców węglowych na gazowych ze środków UE na ekologię . Obecnie jestem na etapie podłączanie gazu ziemnego do budynku , na chwilę obecną posiadam piec węglowy, w nie długim czasie czyli około roku będę miał już gaz i planuje zakup pieca gazowego. Wiadomo, że zakup takiego pieca wiąże się z dużym wydatkiem.
  (Janusz, 27.08.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie
  Choć starostwo w swoim zakresie działania nie ma tego rodzaju pomocy finansowej, mogę służyć podstawową informacją. Na początku może Pan się dowiedzieć , czy dofinansowanie jakie może Pan uzyskać w banku ma formę preferencyjnego kredytu lub kredytu z dotacją. W większości województw warunki umowy zawartej pomiędzy BOŚ Bankiem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmują takie przedsięwzięcia jak przyłącza gazowe i wymiana pieca węglowego na gazowy. Żeby sprawdzić, czy jest to możliwe w konkretnym przypadku, proponuję wejść na stronę internetową BOŚ Banku w zakładkę „Ekologia”, a dalej „Kredyty proekologiczne”, „Kredyty we współpracy z WFOŚiGW” , tam wybrać województwo mazowieckie i sprawdzić czy to przedsięwzięcie mieści się w ofercie. W razie wątpliwości może Pan skontaktować się z Głównym Ekologiem ds. Klientów Detalicznych - lista również jest dostępna na stronie internetowej BOŚ. Tam uzyska Pan zapewne szersze informacje co do dalszego sposobu załatwienia sprawy.

  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto, chciałbym po raz kolejny zadać pytanie dotyczące drogi powiatowej w miejscowości Starowola w gminie Jadów prowadzącej do granicy powiatów węgrowskiego i wołomińskiego, droga nieutwardzona. Chciałbym się zapytać czemu państwo nie wykazują zainteresowania tą drogą zgłaszałem już wielokrotnie problem stanu tej drogi jest praktycznie nieprzejezdna i dziurawa, każdy opad deszczu powoduje jej zatopienie i jazdę po kałużach. Znam ten problem ponieważ jestem codziennym użytkownikiem tej drogi i jej stan tragiczny a samochód nieustannie ma zniszczone zawieszenie. Liczę na zainteresowanie sprawą.
  (Karol, 27.08.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Droga relacji Starowola – Sekłak jest drogą gminą i zarząd nad nią w świetle artykułu 19 ust.2 pkt 4 sprawuje Wójt Gminy Jadów i jest on zobowiązany tym samym do wykonywania napraw, remontów, itd. W świetle obowiązującej Uchwały nr XI-108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych, jedynie odcinek drogi o numerze 4343W Zawiszyn – Starowola – Podłęże jest drogą powiatową. Na drodze tej w roku ubiegłym Powiat wykonał nakładkę asfaltową długości ponad 400 m.
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  W roku 2009 na ulicy Sikorskiego w Wołominie pewna firma wykonywała kanalizację. Przy okazji tych prac całkowicie został zniszczony chodnik na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. Asnyka. Chodnik ten w tej chwili stanowi wręcz niebezpieczeństwo dla ludzi, gdyż w bardzo wielu miejscach albo nie ma płytek chodnikowych albo są wystające jedna ponad drugą. Zimą jest też problem z odśnieżeniem chodnika. Dziwię się, że ktoś z urzędu nie dopilnował wówczas i nie zmusił wykonawcy tych robót do naprawy zniszczeń. Co wobec tego Urząd zamierza zrobić, aby przywrócić ten chodnik do stanu używalności ? Jest to przecież prawie centrum miasta
  (Jacek, 26.08.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Ulica Sikorskiego w Wołominie jest drogą gminną i nie znajduje w gestii Powiatu Wołomińskiego. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego elementów drogi należy kierować do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie jako zarządcy drogi.
  Z poważaniem Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto
  Jestem mieszkańcem wsi Majdan, moja nieruchomość położona jest wzdłuż drogi powiatowej nr 4314W (ul. Mińska). Drogą tą zarządza kierowane przez Pana starostwo, w związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, o jakiej dopuszczalnej masie całkowitej lub obciążeniu na jedną oś mogą poruszać się przedmiotową drogą pojazdy. Z moich obserwacji wynika, że obciążenie to jest znacznie przekraczane ponieważ droga na odcinku od Mostówki do ronda w Majdanie jest znacznie zniszczona... Remont tej drogi wykonywany był około 12 lat temu i polegał on tylko na wylaniu nowej nawierzchni, bez ingerencji w podbudowę drogi. Złe wykonanie tej drogi powoduje, że przejeżdżające tiry i inne wielkotonażowe samochody powodują uszkodzenie obecnej nawierzchni oraz liczne drgania budynków, co zarazem powoduje ich uszkodzenia. Ponadto wzmożony ruch ciężarowy powoduje utrudnienia, związane między innymi z hałasem dla okolicznych mieszkańców. Kolejną kwestią jest prędkość jaką osiągają wszelkie pojazdy na tej drodze (na pewnym odcinku jest około 1,5 km prostej drogi). Czy w takim wypadku nie można by zastosować tam jakiegoś ograniczenia prędkości lub tzw. progów zwalniających, albo innego ograniczenia powodującego zmniejszenie prędkości pojazdów do obowiązującej w terenie zabudowanym ?
  Z wyrazami szacunku
  (Marcin, 05.08.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Po przedmiotowej drodze mogą się poruszać pojazdy o obciążeniu na jedną oś do 8 ton. Odnośnie ograniczania prędkości, informujemy, że przepisy prawa nie zezwalają na stosowanie progów zwalniających na drogach powiatowych.
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński