Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Dzień dobry,
  mam pytanie kiedy będzie można się dodzwonić normalnie do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie? Wielokrotne próby spełzają na niczym. Gratuluję dobrej organizacji pracy. Domyślam się, że odpowiedzi na to pytanie również nie uzyskam.
  (Adam, 30.06.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Dziękuję za przesłanie maila. Zapewniam, ze wszystkie wydziały Starostwa Powiatowego w Wołominie, w tym również Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków, pracują zgodnie z wyznaczonymi godzinami i realizują powierzone im zadania. Problemy z dodzwonieniem się mogą wynikać z faktu, że pracownicy obsługują interesantów, którzy przychodzą do urzędu i nie zawsze mogą odebrać telefon. W żadnym z wydziałów ma osoby dedykowanej do załatwiania spraw przez telefon. W celu ułatwienia kontaktu proponuję skorzystać z poczty elektronicznej. Mail do Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków to: wgg@powiat-wolominski.pl .
  Pozostałe adresy dostępne są na stronie internetowej Starostwa.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam. Jestem zameldowana w Markach i uczęszczam do powiatowej szkoły rodzenia w Szpitalu Wołomińskim. Jeżeli jeszcze przed porodem zamelduje się w Warszawie będę musiała zapłacić za zajęcia w szkole rodzenia?
  (ikasias@..., 29.06.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Zgodnie z zapisami powiatowego programu zdrowotnego pn. Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadzona przez Szpital Powiatowy w Wołominie w ramach Programu polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl „Szkoła Rodzenia adresowana jest do kobiet ciężarnych i ich małżonków zamieszkujących na terenie Powiatu Wołomińskiego i deklarujących urodzenie dziecka w Szpitalu Powiatowym w Wołominie”. W programie określono, że warunkiem uczestnictwa jest zamieszkiwanie na terenie powiatu, co zostaje potwierdzone przez uczestników w składanym przez nich oświadczeniu. W myśl ustawy o ewidencji ludności „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca”. Zmiana adresu zameldowania stałego nie ma wpływu na możliwość dalszego bezpłatnego uczestniczenia w Szkole Rodzenia, jeśli osoba zainteresowana będzie nadal przebywała na terenie powiatu (wystarczy meldunek czasowy). Nie napisała Pani ile czasu pozostało do porodu i czy zamierza Pani rodzić w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Jeśli dopiero rozpoczęła Pani zajęcia i nie zamierza Pani rodzić w Szpitalu Powiatowym w Wołominie to proponujemy by po zmianie miejsca pobytu zgłosić się do Szkoły Rodzenia w Warszawie, w innym przypadku zapraszamy do kontynuacji zajęć w ramach realizowanego przez Szpital programu.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Dzień dobry
  Czy konto Starostwa jest informacją tajną? Jak mogę zapłacić za materiały do zgłoszonej pracy geodezyjnej - bez wnikliwej analizy różnych stron internetowych w powiecie wołomińskim. Czy kilka godzin straconych na próbę wykonania opłaty (z mojej strony) to wynik mojego braku umiejętności posługiwania się internetem? Przepraszam ale z całym szacunkiem uważam, że Państwo nie mają szacunku do innych ludzi a zwłaszcza ich czasu.
  (Robert Pierzchała, 29.06.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Robercie,
  Na wstępie chciałbym przeprosić za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi. Wynika nie ze złej woli, ale z kłopotów technicznych.

  W celu ułatwienia dokonania płatności w Starostwie Powiatowym na naszej stronie internetowej są wszystkie numery kont, na które można dokonywać wpłat.

  (http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8)


  Dziękuję za Pańską korespondencje, która jest ważnym sygnałem, że kwestią godną rozważenia jest umieszczenie numerów kont w takim miejscu na naszej stronie internetowej, które będzie bardziej przyjazne i łatwiejsze do odszukania dla jej użytkowników.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam

  Ulica Polna w Cegielni gm. Radzymin czy jest w planie chodnik od skrzyżowania z Sikorskiego do szkoły podstawowej nr. 2 w Słupnie. Nie wiem czy zna Pan tę ulicę ale występuje duże niebezpieczeństwo dla dzieci uczęszczających do szkoły, brak pobocza duży ruch ostry zakręt. Dziękuję za odpowiedź.
  (Rajmund, 29.06.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Rajmundzie,

  Powiat Wołomiński realizuje obecnie zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji ul. Szkolnej w Radzyminie. Zakres dokumentacji obejmuje ul. Szkolną i część ul. Polnej do rowu patrząc od szkoły w kierunku ul. Sikorskiego. Obręb skrzyżowania z ul. Sikorskiego nie jest objęty zakresem prac projektowych.
  Na obecnym etapie nie można określić, kiedy nastąpi kolejny etap prac projektowych. W chwili obecnej wobec protestów mieszkańców toczą się procedury odwoławcze, które wstrzymują zakończenie projektu. Tym samym maleje prawdopodobieństwo realizacji prac w 2016 r. Wykonywanie kolejnego projektu na następne odcinki, w sytuacji braku możliwości realizacji I etapu, może nie być uznane za uzasadnione.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam!
  Proszę o informacje co szkoła musi zrobić aby otrzymać certyfikat "Szkoły Przyjaznej Rodzinie"?
  Jesteśmy prywatną szkoła ... ale dopiero dziś dotarła do nas informacja że takie certyfikaty zostały wydane. Chętnie przystąpimy do tego programu.
  (Beata, 31.03.2014 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani
  Bardzo nas cieszy fakt ogromnego zainteresowania certyfikacją szkół w ramach projektu "Szkoła Przyjazna Rodzinie". Potwierdza to potrzebę funkcjonowania w szkołach programu dającego gwarancję realizacji prorodzinnych programów edukacyjnych.

  Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu powinny się kontaktować z Operatorem programu, którym jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie

  Adres Fundacji
  ul. Nowogrodzka 42/3
  00-695 Warszawa
  tel. +48 (22) 629 11 76
  tel. +48 (22) 401 06 24

  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Dlaczego dopuszcza się pan jako urzędnik państwowy do klerykalizacji szkół na pana terenie co jest niezgodne z konstytucją. Umieszcza pan na oficjalnej stronie miasta informację o szkołach, które przystąpiły do programu klerykalizacji. Kto pana upowaznił do takich działań. Kto będzie płacił za szkolenia i referaty w szkołach na tematy religijne organizowane przez stowarzyszenie szkoła przyjazna rodzinie. Czy znów ma ktoś ze znajomych zarobić kasę na tych referatach a zapłaci szkoła, czyli podatnik. Dyrektorzy, którzy podpisali te certyfikaty i chcą wdrażać ideologię kościoła w szkołach powinni być zwolnieni ze stanowisk. TO JEST PAŃSTWO ŚWIECKIE A NIE KOŚCIELNE.
  (Julia, 28.03.2014 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów, w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowania opartego na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia, dającego gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

  W deklaracji podpisanej przez dyrektora szkoły jest zobowiązanie do podejmowania działań uniemożliwiających propagowanie przez osoby trzecie treści szkodliwych dla dzieci, w szczególności promujących przedwczesną inicjację seksualną, kwestionujących biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz głoszących odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej, kwestionujących znaczenie rodziny i autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci.

  Podpisanie przez szkołę deklaracji przystąpienia do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie” nie obliguje jej do ponoszenia żadnych kosztów, a określa zasady współpracy między szkołą a Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

  Certyfikaty są inicjatywą świecką, nie są sygnowane przez instytucje katolickie. Nie chcemy narzucać szkołom żadnej ideologii. To, co proponuje nasz program wynika z Konstytucji, której art. 18 zakłada objęcie szczególną ochroną rodziny.
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Pytanie:
  W internecie znalazłem projekt budowy hotelu w miejscowości Borki (gm. Radzymin) na 250 miejsc noclegowych. Czy Starosta wydał pozwolenie na budowę tej inwestycji czy jest to narazie koncepcja? Niewatpliwie taka inwestycja napewno ożywiłaby tyrystykę w naszym powiecie.
  (Kamil, 27.03.2014 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie
  Decyzja administracyjna pozwalająca na budowę wspomnianej przez Pana inwestycji do dnia dzisiejszego nie została wydana.
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto
  Uprzejmie proszę o informację czy urzędy gmin z powiatu wołomińskiego są zobowiązane do posiadania elektroniczej skrzynki podawczej?
  (Karolina, 21.02.2014 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest środkiem komunikacji elektronicznej i w takiej formie, służy przekazywaniu informacji do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.
  Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam. Obecnie jestem na etapie poszukiwań zakupu mieszkania. Chciałabym się dowiedzieć, czy będzie planowana taka inwestycja i kiedy przy ul. Wiejskiej. Dokładnie w miejscu naprzeciwko istniejącego już osiedla zamkniętego, w pobliżu parkingu strzeżonego.
  Pozdrawiam
  (Dorota, 23.10.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Inwestorzy podejmują autonomiczne, uzasadnione ekonomicznie decyzje, dlatego też nie możemy udzielić Pani wiążącej informacji czy taki budynek powstanie. Dodaję, że nawet jeśli zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, to inwestor ma 3 lata na samo jej rozpoczęcie na tej podstawie prawnej.
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto, chciałabym się dowiedzieć, dlaczego na stronie starostwo pojawia się lakoniczna informacja o planowanych remontach w Kobyłce i Zielonce. Dlaczego 28.09 ok. 2000 mieszkańców osiedla Mareta spotkała przykra niespodzianka i nie mogli albo wyjechać od rana ze swoich posesji, albo się do nich dostać, bo wykonawca zamknął całkowicie ul. Marecką na odcinku od Przyjacielskiej do Szerokiej. Dlaczego nikt nie panuje nad organizacją ruchu i objazdami? Dlaczego nikt nie informuje o planowanych działaniach mieszkańców? Czy Starostwo przewidziało plan dojazdu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy któremuś z mieszkańców, jeśli zaszłaby taka konieczność? Dlaczego remont rozpoczął się dopiero we wrześniu i jest prowadzony tak nieudolnie? Jak Starostwo myśli - ile czasy wytrzyma asfalt, który jest kładziony dzisiaj w iście jesiennych warunkach? Czy na wiosnę możemy spodziewać się kolejnych remontów, żeby łatać dziury po tym remoncie?
  Jestem zażenowana poziomem organizacji i realizacji tego projektu. Życie mieszkańców Marety, Maciołki, a także osób przejeżdżających tymi ulicami do pracy od 3 tygodni do koszmar.
  (Anna, 28.09.2013 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  O inwestycji i koniecznych zmianach w organizacji ruchu informowaliśmy mieszkańców możliwie szeroko. Informacja pt. „Duże remonty na trasie przez Maciołki - zapowiadamy konieczne objazdy” o przebudowie całego ciągu komunikacyjnego biegnącego przez Kobyłkę i Zielonkę , wraz z proponowanym objazdem, znajduje się na głównej stronie internetowej starostwa, w zakładce „polecamy” z najważniejszymi informacjami, oraz w „aktualnościach”. Komunikat ten trafił do mieszkańców za pośrednictwem mediów lokalnych – czasopism i radia. Zapowiedź, że taka modernizacja drogi będzie realizowana, pojawiała się także we wcześniejszych informacjach prasowych dot. inwestycji starostwa.
  Sam remont jest prowadzony przez wykonawcę, który zgodnie z umową jest zobowiązany do wprowadzenia odpowiedniej czasowej organizacji ruchu na czas remontu, w tym ustawienia odpowiedniego oznakowania pionowego. Zakres prac, w tym bezszwowe ułożenie asfaltu, uniemożliwia wykonanie robót przy zachowaniu dotychczasowego natężenia ruchu i stąd konieczna zmiana organizacji ruchu na poszczególnych odcinkach drogi. Wykonawca dopuszcza w trakcie robót ruch pojazdów związany z dojazdem do posesji, który może być jednak ograniczony zależnie od zakresu realizowanych prac. Oczywiście ewentualny dojazd samochodów służb ratunkowych byłby zapewniony. Proszę się nie niepokoić - stosowana technologia jest odpowiednia do pory roku. Czas rozpoczęcia remontu jest uzależniony od procedur finansowych i przetargowych, a te trwały ze względu na brak odpowiednio wcześniejszej decyzji o dofinasowaniu inwestycji przez gminę.
  Jeśli warunki pogodowe pozwolą, prace remontowe na odcinku trasy w Kobyłce zakończą się do 4 października. Planujemy, że w okresie od 8 do 15 października będzie układana nawierzchnia w ciągu ul. Lipowej i Wolności w Zielonce. Dzięki temu spięciu w jedną całość wieloetapowej inwestycji będzie można po lepszej drodze dojechać do granic Warszawy.
  Z poważaniem
  Piotr Uściński, Starosta Wołomiński