Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto zbliża się 01.12.2015r nic nie słychać o wspólnym bilecie ZTM i Kolei Mazowieckich. Była zapowiedź że nareszcie będzie. Muszę wykupić bilet miesięczny od 01.12.15r i nie wiem jaki bilet mam wykupić .
  Pozdrawiam
  (Maria, 20.11.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Powiat Wołomiński wspólnie z władzami Zielonki, Kobyłki i Wołomina prowadzi zaawansowane rozmowy z Zarządem Transportu Miejskiego z Warszawy i Kolejami Mazowieckimi w sprawie określenia zasad finansowania Wspólnego Biletu. Wiele na to wskazuje, że już od 1. 12 2015 r. mieszkańcy naszego powiatu będą mogli korzystać ze Wspólnego biletu na trasie Warszawa Wileńska – Zagościniec. Szczegółowe informacje będą publikowane po podpisaniu stosownej umowy za pośrednictwem urzędowych stron internetowych i lokalnych mediów.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto kiedy będzie wybudowany chodnik w miejscowości Międzyleś gmina Poświętne? Pragnę nadmienić, iż ten chodnik jest już zaprojektowany zostały wydane nasze pieniądze, a z tego co widzę w projekcie budżetu na 2016 rok przeznacza się pieniądze na kolejne projekty. Natomiast nie realizuje się inwestycji, które mają projekty. Czy ten projekt będzie schowany do szuflady a pieniądze wydane na projekt są wyrzucone w błoto?
  (Sławomir, 20.11.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Do projektu budżetu na 2016 zostało zgłoszonych wiele zadań. Środki Powiatu Wołomińskiego są niewystarczające, by zrealizować wszystkie zgłaszane potrzeby, dotyczące budowy chodników i innej infrastruktury drogowej. Pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa i ja jako starosta osobiście uczestniczymy w spotkaniach z władzami samorządowymi gmin i mieszkańcami, dokonując wyboru przedsięwzięć do realizacji w roku 2016 i w następnych latach. Część zadań, które posiadają już wykonaną dokumentację lub gdzie dokumentacja zostanie zakończona w najbliższym czasie, uzyskała zapewnienie realizacji w nadchodzącym roku. Istniejąca dokumentacja na budowę chodnika we wsi Międzyleś zostanie na pewno wykorzystana. Realizacja zadania będzie możliwa, po uzyskaniu zapewnienia gminy o woli współfinansowania zadania.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto, kiedy rozpocznie się tak oczekiwana przez mieszkańców Gminy
  Wołomin budowa ciągu pieszo-rowerowego od ronda w Majdanie do cmentarza w
  Wołominie ?
  Pozdrawiam
  Tomasz Kowalczyk
  (Tomasz, 16.11.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  Obecnie prowadzone są prace projektowe. W ich ramach konieczne jest dokonanie również zmian własności gruntów w celu pozyskania terenu pod projektowane ciągi piesze i rowerowe. Planujemy zakończenie prac projektowych na rok 2016. Po zakończeniu wszystkich procedur, wykonaniu projektu technicznego, uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, możliwe będzie rozpoczęcie prac drogowych.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Jestem mieszkanką Ossowa. Zwracam się z pytaniem i prośba zarazem, a mianowicie czy remont drogi na Ossowie, a dokładnie odcinek łączący Ossów z Leśniakowizną, już się zakończył? Ponieważ kolejna warstwa asfaltu, która tam położono, sprawiła ze jezdnia jest w chwili obecnej wyżej niż chodniki a szczególnie wjazdy na posesje co z kolei sprawia że woda pochodząca z opadów nie będzie miała żadnego ujścia gdyż o odpływach nie ma mowy. Gdzie należy zgłosić ten problem aby uzyskać jakieś informacje? Jaka instytucja jest za to odpowiedzialna?
  (Paulina, 16.10.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,

  Układanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr. 4314W zostało zakończone. Obecnie będą prowadzone prace związane z poprawą poboczy. Ponadto, sukcesywnie prowadzone będą prace związane z poprawą warunków dostępności drogi dla sąsiadujących nieruchomości. Zakres prac z tym związany będzie dostosowany do zaistniałych okoliczności i potrzeb. Gdyby zaistniała taka konieczność, przewidywana jest również przebudowa wjazdów.
  Sprawa odwodnienia nie ulegnie istotniej zmianie, gdyż na obecnym etapie nie będą wykonywane urządzenia odwodnienia drogi . Opracowywana jest dokumentacja w ramach której przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej w całym odcinku w/w drogi. Za koordynację prac ze strony Starostwa Powiatowego w Wołominie odpowiada Wydział Inwestycji i Drogownictwa.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Czy prowadzone są obecnie bezpłatne konsultacje prawne/pomoc przedsądowa/porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego?
  (Wiesława, 26.08.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Wiesławo,

  W Starostwie Powiatowym w Wołominie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną dla osób fizycznych u Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie relacji konsument – przedsiębiorca (tel. 22 787 43 01 w. 121, rpk@powiat-wolominski.pl) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Porady prawne udzielane są w każdy wtorek między 15.00 a 20.00 po wcześniejszym zapisie( z wyłączeniem okresu wakacyjnego).
  Po wakacjach porady prawne rozpoczynają się od 1 września, a PCPR przyjmuje zapisy od 24sierpnia 2015 r.
  Prawnik nie reprezentuje petentów w sądzie.
  Zapisy na poradę prawną:
  - telefoniczne 22/ 776 -44 -96 lub 95 wew. 108
  osobiście: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie ul. Legionów 78 pok. 13

  Prawnik udziela porad z zakresu:
  - prawa cywilnego;
  - prawa rodzinnego;
  - prawa spadkowego;
  ale również stara się udzielać porad prawnych z poza w/w zakresu.
  Bezpłatną pomoc prawną świadczą ponadto urzędy miejskie w części gmin na terenie powiatu, oraz niektóre organizacje pozarządowe.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam
  W imieniu własnym i mieszkańców wsi Turów, będę wdzięczny za udzielenie informacji na temat projektu ( czas, zakres robót) modernizacji drogi - ul Hallera/ Turów
  Pozdrawiam Marcin Demianiuk
  Sołtys wsi Turów
  (Marcin Demianiuk, 26.08.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Marcinie,
  Droga, o którą Pan pyta, ma dla nas duże znaczenie. Zarówno w kontekście codziennej komunikacji mieszkańców Turowa, Ossowa i Leśniakowizny z pobliskimi gminami, jak również jako droga prowadząca na coroczne uroczystości w dniu 15 sierpnia w Ossowie oraz trasa wiodąca do miejsc pamięci związanych z Bitwą Warszawską1920 r. Jest to szczególnie ważny szlak w wobec trwających przygotowań do powstania muzeum „Cudu nad Wisłą”. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące modernizacji całego ciągu drogi powiatowej od drogi wojew. 634 do ronda w Majdanie. Projekt obejmie odwodnienie drogi, elementy bezpieczeństwa / azyle itd./, ciąg pieszo – rowerowy i nawierzchnię. Po wykonaniu prac projektowych i zabezpieczeniu środków w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie, przystąpimy w kolejnych latach do wyboru wykonawców kolejnych etapów przebudowy i sukcesywnej realizacji zadań.


  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam,
  moje pytanie dotyczy ul. Żymirskiego w Klembowie a dokładnie odcinka od skrzyżowania z ul. Słoneczną w stronę stacji. Czy planowany jest remont tej drogi i ewentualnie kiedy ?
  Pozdrawiam
  (Magdalena, 26.08.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Magdaleno,

  Obecnie wykonujemy jedynie przebudowę chodnika. Na najbardziej zniszczonej części trwa układanie nowej kostki. Odcinek drogi od mostu do stacji kolejowej Klembów nie jest uwzględniony w tegorocznym planie prac remontowych. Mam nadzieję, że podczas prac nad przyszłorocznym budżetem Rada Powiatu zaplanuje środki na dalszy remont ul. Żymirskiego.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Czy możliwe jest, w porozumieniu z um. Wołomin, oznakowanie dojazdów do Szpitala Powiatowego w Wołominie od strony wjazdu z Warszawy, Kobyłki, Radzymina, Tłuszcza oraz ciągów pieszych od stacji kolejowej. Piszę, w porozumieniu, bowiem możliwe byłoby wykorzystanie do tego celu stojaków
  (słupków) miejskich z nazwami ulic w Wołominie.
  Mieszkańcy okolic Szpitala bardzo chętnie, często udzielają informacji podróżnym przybywającym do Wołomina w celu odwiedzin lub wizyt u lekarzy, o trasie dojazdu lub dojścia do Szpitala, więc raczej istnieje zapotrzebowanie na informację i wskazówki w tym zakresie.
  Pozdrawiam, mieszkaniec ulicy Szpitalnej, która wcale nie prowadzi do Szpitala.
  (Krzysztof, 26.08.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Krzysztofie,

  Dziękuję za poruszenie bardzo istotnej kwestii. Informacje o drogach dojazdowych lub trasach pieszych do wybranych miejsc i instytucji na terenie miasta umieszczane są na wniosek zainteresowanych lub służb miejskich. Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie znakuje dróg dojazdu do instytucji na terenie powiatu, ponieważ nie ma jednolitych zasad, określających wykaz obiektów, do których należy kierować podróżnych. W Wołominie w wybranych miejscach są zamontowane tabliczki informacyjne, kierujące np. do urzędów, obiektów sportowych i kulturalnych. Korzystając z Pańskich uwag, zwrócę się do kierowników jednostek podległych Powiatowi Wołomińskiemu, w tym Szpitala Powiatowego, by zadbały o umieszczenie stosownych tabliczek, wskazujących do nich drogę.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Kiedy ruszy dalsza rozbudowa LO w Radzyminie? Czy to prawda, że istniejące fundamenty zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującym prawem?
  (Ewa, 03.08.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,

  Obecnie dokonywana jest ocena złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót związanych rozbudową II Liceum Ogólnokształcącego na ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie. O dokonanym wyborze Starostwo Powiatowe w Wołominie poinformuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat-wolominski.pl
  Fundamenty zostały wykonane zgodnie z projektem, pod nadzorem osób mających stosowne uprawnienia. O poprawności wykonania świadczą stosowne wpisy w dzienniku budowy, dokonane przez osoby do tego uprawnione. Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie ma wiedzy na temat niezgodności wykonanych prac ze sztuką budowlaną i obowiązującym prawem.
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam,
  zgodnie z uzyskanymi informacjami od Inspektora ruchu Powiatu Wołomińskiego, Starostwo Powiatowe w Wołominie jest administratorem tunelu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Ząbkach oraz barierek zlokalizowanych nad tunelem od strony ul. Kolejowej.
  Od Powiatowego Inspektora ruchu otrzymałem również informację, że Starostwo Powiatowe w Wołominie nie udzielało ani nie udzieli zgody na zamieszczanie reklam na wspomnianych barierkach ani żadnych elementach infrastruktury tunelu. Od dwóch tygodni na wspomnianych barierkach jest zawieszony baner reklamowy firmy komercyjnej z Ząbek, który wisi tam bez Państwa zgody czyli nielegalnie. Interwencje telefoniczne u Powiatowego Inspektora ruchu odnośnie demontażu tej reklamy nie przyniosły do chwili obecnej żadnych rezultatów.
  Zwracam się z pytaniem kiedy nastąpi reakcja ze strony Starostwa egzekwująca prawo?

  Z poważaniem,

  Marcin
  (Marcin, 06.07.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  Dziękuję za sygnał. Wydział Inwestycji i Drogownictwa poinformował mnie, że w dniu 3 lipca zostały zdjęte wszelkie nośniki reklamowe, umieszczone bez pozwolenia na drodze prowadzącej przez ząbkowski tunel.

  Ponieważ w tej sprawie kontaktował się Pan najpierw z inspektorem ruchu, nastąpiła zwłoka, zanim informacja dotarła do służb bieżącego utrzymania.

  Z poważaniem,
  Starosta Wołomiński
  Kazimierz Rakowski