Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam. Chciałem zapytać gdzie powinienem zgłosić prośbę o zwrot opłaty za wydaną kartę pojazdu zarejestrowanego pomiędzy 2003-2006r w Wołomińskim Wydziale Komunikacji oraz zapytać gdzie można pobrać odpowiedni dla naszego starostwa wzór dokumentu niezbędnego do tej operacji. Czy może wystarczy własne pismo?
  Dziękuję za odpowiedź
  (Marcin, 03.03.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Uprzejmie informuję, że opłata w wysokości 500 zł za wydanie karty pojazdu nie została ustalona w procedurze administracyjnej, ponieważ starosta jako organ rejestrujący pojazdy nie rozstrzyga o samej opłacie i jej wysokości.
  Przedmiotem postępowania administracyjnego jest rejestracja pojazdu w oparciu o przedłożone dokumenty, natomiast pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu stanowi wynikającą wprost z przepisów prawa czynność administracyjno-techniczną.
  W związku z powyższym organ powiatu nie ma podstawy do zwrotu opłaty z tytułu wydania karty pojazdu w trybie procedury administracyjnej.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Panie Starosto. Byliśmy u Pana w sprawie fatalnej drogi w Ossowie. Obiecał Pan powołać odpowiednią instytucje do pomiaru hałasu i drgań. Czekamy na wiadomość jakie kroki zostały poczynione w tym kierunku. To co się dzieje obecnie wzdłuż ul. Matarewicza i Hallera nie da się wyrazić słowami. Droga ta nie spełnia kryteriów drogi powiatowej, a ciężarówki, którym pozwolił Pan jeździć bez żadnych ograniczeń, nie pozwalają mieszkańcom normalnie żyć, sukcesywnie niszcząc nasze mienie a poziom hałasu znacznie przekracza dopuszczalne normy ( we własnym zakresie mierzyliśmy poziom hałasu) To Pan jest za to odpowiedzialny. Żądamy natychmiastowych działań. Tu chodzi o nasze zdrowie i mienie.
  Anna Dąbrowska
  (Anna, 26.02.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W sprawie przejazdu ciężarówek poza wyznaczonymi porami odbyło się spotkanie z przedstawicielem policji oraz służbami utrzymania drogi powiatowej. Dokonano ustaleń zmierzających do wzmocnienia kontroli prawidłowości poruszania się kierowców po w/w drodze. Zostaną też podjęte działania mające na celu kontrolę użytkowników w okresie nocnym .
  Jeżeli posiadacie państwo pomiary hałasu na wymienionym odcinku drogi, to zachęcam do przekazania wyników do wiadomości zarządcy drogi. Wykonywanie kolejnych pomiarów, w sytuacji ich wykonania przez mieszkańców, jest w mojej ocenie niezasadne. Powiat nie kwestionuje na obecnym etapie poprawności już wykonanych wyników pomiarów. Należy pamiętać, że Powiat Wołomiński ponosi koszty sporządzania dokumentacji przebudowy drogi . Dokumentacja obejmuje wszystkie elementy, w tym wykonanie takich rozwiązań technicznych, które pozwolą na zachowanie odpowiednich norm środowiskowych.
  Należy zaznaczyć, że ruch pojazdów ciężarowych odbywa się po wymienionej drodze z istotnymi ograniczeniami. Niestety, jest to droga publiczna o kategorii drogi powiatowej, w związku z czym nie ma możliwości wprowadzenia zakazu całkowitego przejazdu pojazdów ciężarowych. Można jedynie wykonywać działania mające na celu zmniejszenie emitowanych oddziaływań i poprawę stanu drogi. Takie działania w miarę posiadanych możliwości Powiat podejmuje.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam,
  Chciałem się dopytać o ul. Korczaka w Radzyminie. Stan drogi panu Staroście jest pewnie bardzo znany. Z tej okazji jest zapytanie, czy w 2017r czy 2018r. (po ukończeniu budowy obwodnicy Marek). jest możliwy remont nawierzchni tejże drogi?
  Niestety dwa dni temu na tej ulicy w drodze do domu przed wiaduktem w stronę Starego Kraszewa wpadłem w spory dół (który przez zimę się wytworzył oraz przez ruch wjazdu/wyjazdu do/z nowo powstałego składu węgla/kruszywa) i uszkodziła się felga, która uniemożliwia dalszą jazdę. Następnego dnia ta dziura została załatana, ale ciągłe łatanie dziur nie poprawią komfortu poruszania się po tej drodze.
  Pozdrawiam,
  Tomasz Kielak
  (Tomasz, 26.02.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Przyznaję, stan ul. Korczaka pozostawia wiele do życzenia. Ja i moi współpracownicy widzimy potrzebę jej remontu i jesteśmy gotowi ten remont przeprowadzić . Ponieważ Gmina Radzymin powiadomiła nas, że w najbliższym roku ma w tej ulicy wykonać kanalizację sanitarną, prace zostały wstrzymane. Po zakończeniu robót związanych z budową kanalizacji i przyłączy, Powiat przewiduje wykonanie remontu. W br. planowany jest remont odcinka od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z ul. Słowackiego. Z informacji uzyskanych od Gminy wynika, że nie będą na tym odcinku prowadzone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam !
  Kiedy planowana jest kontynuacja przebudowy ulicy Szpitalnej w Ząbkach. Inwestycja została w 2015 roku zakończona w połowie w sposób sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, a przede wszystkim niebezpieczny. Kiedy będą kontynuowane prace ?
  (Jacek, 19.02.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 23 02 16r. Zarząd przedstawił wniosek o zmianę uchwały budżetowej . Wniosek dotyczy m.in. utworzenia zadania inwestycyjnego związanego z kontynuacją przebudowy ulicy Szpitalnej j w Ząbkach. Po utworzeniu tytułu inwestycyjnego Wydział Inwestycji i Drogownictwa przystąpi do realizacji zadania.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam. Właściwie to jest skarga. Otóż 29.06.2015r. wystosowałam prośbę o przejście dla pieszych przy zbiegu ul. Załuskiego , Traugutta oraz Brzóski, uzasadniając to w 7 punktach. Dzwoniłam kilkakrotnie do wydziału i powiedziano mi, że jest w realizacji. Czy nie obowiązują Was terminy??? Nasza cierpliwość jest już mocno nadszarpnięta. Proszę o poważne potraktowanie sprawy. Pozdrawiam w imieniu mieszkańców. Kinga Lewandowska
  (Kinga, 10.02.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Sprawa przejścia dla pieszych przy zbiegu ul. Załuskiego , Traugutta oraz Brzóski w Kobyłce jest nam znana i pracujemy nad jej rozwiązaniem. Wspólnie z pracownikami Wydziału Inwestycji i Drogownictwa pracujemy nad tym, by przejście dla pieszych w proponowanej lokalizacji było wykonane. Nie jest to jednak sprawa jedynie pomalowania pasów. Musi zostać sporządzona odpowiednia dokumentacja techniczna, podlegająca uzgodnieniu i zatwierdzeniu. Obecnie dokumentacja jest przygotowywana i po uzyskaniu opinii zostanie zatwierdzona. Następnie należy dokonać przebudowy drogi w odcinku gdzie będzie wyznaczone przejście / obniżenie krawężników, ułożenie ciągu pieszego. Później zostanie naniesione oznakowanie pionowe i poziome. W bieżącym roku planowane są prace związane z przebudową ul. Załuskiego i przy okazji tych robót w przetargu zostanie uwzględniona sprawa robót do wykonania. Mamy świadomość że takie sprawy trwają, jednak dotyczy to bezpieczeństwa ruchu i wszelkie procedury muszą być zachowane.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto!
  Jestem wieloletnim pacjentem Przych. Spec. w wołomińskim Szpitalu. Od wielu lat jest problem z dodzwonieniem się do rejestracji. Nikt nie odbiera telefonu, panie rejestratorki wolą czytać gazetę niż zapisywać telefonicznie. Wielokrotnie pacjenci skarżyli się na tę sytuację u kierownictwa i dyrekcji bez skutecznie, więc może Pan zainterweniuje i pomoże swoim wyborcom a także wyciągnie konsekwencje wobec winnych zaistniałej sytuacji.
  Z poważaniem
  Anna
  Osoba niepełnosprawna
  (Anna, 09.02.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W sprawie dostępności do telefonicznej rejestracji do Przychodni Specjalistycznej Szpitala Powiatowego w Wołominie pracownicy korzystają z dostępnych narzędzi komunikacyjnych, a organizacja pracy została przygotowana w taki sposób, by efektywnie wykorzystać dostępne zasoby kadrowe.
  Panie sekretarki medyczne pracujące w rejestracji Przychodni Specjalistycznej zajmują się rejestracją osób przybyłych osobiście. Telefony widoczne na ich pulpicie służą do komunikacji wewnątrzszpitalnej, a nie do obsługi telefonicznej rejestracji dla pacjentów, co często jest błędnie interpretowane. Stanowiska do rejestracji telefonicznej pacjentów są umieszczone w innej lokalizacji – niedostępnej dla osób przybyłych do rejestracji. Taka organizacja pracy pozwala na prawidłową realizację zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  Szpital w zakresie przyjęć do poradni specjalistycznych rocznie obsługuje ponad 71 tysięcy pacjentów, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na obsługę rejestracji telefonicznej. Ewentualne skargi pacjentów są spowodowane zajętością linii telefonicznej, a nie złą jakością pracy pracowników rejestracji. Podobne sytuacje dotyczą innych placówek medycznych. Od 2015 r. trwają prace związane z poprawą dostępności do telefonicznej rejestracji dla pacjentów. Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania dodatkowej obsady kadrowej oraz ,,uzbrajania” stanowisk pracy w numery telefoniczne, specjalne oprogramowanie i inne narzędzia do pracy i ochrony zgromadzonych danych. Szpital w zakresie poprawy komunikacji z pacjentami, w tym dostępności do rejestracji, podjął następujące działania:
  Na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalwolomin.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscach publicznie dostępnych w Szpitalu, udostępniono informacje o możliwości komunikowania się przy korzystaniu z poczty elektronicznej lub przesyłania faksów,
  Od lutego 2014 r. w Rejestracji do Przychodni Specjalistycznej w ustalonych godzinach uruchomiono nowy numer tel. 22 76 33 220,
  Od kwietnia 2015 r. uruchomiono internetową rejestrację dla pacjentów – eRejestracja w trzech zakresach; obecnie trwają przygotowania do uruchomienia pozostałych zakresów,
  Od października 2008 r. osoby, które samodzielnie nie potrafią rozwiązać swoich trudności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na terenie naszego Szpitala, mogą zgłosić się ze swoimi sprawami do Pełnomocnika ds. Pacjentów i Komunikacji Społecznej,
  Każdy z pracowników odpowiedzialnych za przyjęcie zgłoszenia o utrudnionym dostępie do telefonicznej rejestracji jest zobowiązany do przyjęcia numeru kontaktowego od osoby zainteresowanej i przekazanie kontaktu do pracownika rejestracji; pracownik rejestracji jest zobowiązany skontaktować się z osobą, która zgłosiła trudności.
  Wierzę, że Szpital Powiatowy w Wołominie będzie w dalszym ciągu wychodził naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i usprawniał swoje funkcjonowanie.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam,
  czy jest planowana jakakolwiek modernizacja, remont, nakładka (drogi 634) ul. Szosy Jadowskiej na odc. od świateł w Wołominie do mostu w Nowych Lipinach? Jeśli tak to kiedy? Na chwile obecną jest to jedna z najbardziej obłożonych dróg wylotowych z bardzo dużym natężeniem ruchu i jedna z ważniejszych dróg. Na w/w odcinku droga jest w fatalnym stanie, łata za łatą a na tej łacie kolejna łata i zapewne nie ostatnia.
  (Paweł, 04.01.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Droga nr 634 to droga pod zarządem Samorządu Województwa Mazowieckiego.
  Plany remontów dróg wojewódzkich nie są uzgadniane z zarządca dróg powiatowych. Tym samym powiatowy Wydział Inwestycji i Drogownictwa nie posiada informacji w sprawie.
  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Bardzo proszę o zmianę założeń projektowych dla modernizacji ulicy weteranów w Radzyminie. W opublikowanej SIWZ pojawiła się informacja o ciągu rowerowym z kostki brukowej. Wg mojej opinii jako rowerzysty nie jest to dobra nawierzchnia ponieważ kostka brukowa nigdy nie jest idealnie ułożona. Proszę o rozważenie możliwości wykorzystania nawierzchni z mas asfaltowych.
  (Kamil, 30.12.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Obecnie jest wykonywana dokumentacja przebudowy drogi powiatowej 4303W w Radzyminie na odcinku tory kolejowe - Łąki - granica powiatu . Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana 23 października 2015r. Zmiana zapisów i wymogów SIWZ nie jest możliwa na tym etapie przygotowywania inwestycji. Modyfikacje SIWZ może wprowadzać tylko podmiot prowadzący postępowanie w sprawie zamówienia podczas jego trwania. Wnioski, zapytania i uwagi do SIWZ należy składać do podmiotu prowadzącego postępowanie, podlegają one rozparzeniu i opublikowaniu na stronie do wiadomości wszystkich uczestników postępowania.
  Budując ciągi piesze z dopuszczeniem ruchu rowerów wykonujemy je z kostki bezstykowej. Gdy projektujemy odrębne ścieżki rowerowe, zakładamy w projektach nawierzchnie bitumiczne jako bardziej sprzyjające rowerzystom. W praktyce Powiat Wołomiński rzadko buduje ścieżki rowerowe ze względu na brak terenu w pasie drogowym. Najczęściej wykonywane są chodniki lub ciągi pieszo rowerowe.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  Czy w związku z przekazaniem do Powiatu Wołomińskiego przez gminę Marki na podstawie podjętej uchwały nr XLVI-521/2015 ciągu ulic Sosnowej i Kościuszki, zamierzacie Państwo dokonać niezbędnej modernizacji tego ciągu? Mieszkam od wielu lat w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Sosnowej i nie ukrywam, że jestem trochę rozczarowany rozwojem sytuacji jaki ma miejsce na tejże ulicy. Jedyną zmianą jaka zauważyłem po przekwalifikowaniu ul. Sosnowej z drogi gminnej na powiatową to zmiana znaku podwyższającego dopuszczalny tonaż pojazdów z 12t na 18t.
  Wielokrotnie monitowałem do Gminy Marki o podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w ciągu tej ulicy. Moje dzieci nie są w stanie przejść na drugą stronę ulicy Sosnowej (wychodząc z ulicy Czarnieckiego) idąc do szkoły , ponieważ do najbliższego przejścia dla pieszych nie ma żadnego dojścia (chyba że po nieutwardzonym bardzo wąskim poboczu, oczywiście w przypadku gdy nie pada deszcz). Ruch na ulicy Sosnowej jest bardzo intensywny, co sprawia że dzieci nie mogą czuć się bezpiecznie.
  Proszę o podjęcie jak najszybszych działań w kwestii modernizacji tego
  ciągu ulic, a w szczególności skrzyżowania ul. Sosnowej, Kościuszki i Czarnieckiego.
  Zapraszam serdecznie na wizję lokalną tego miejsca.
  Z poważaniem,
  Janusz Wieczorek
  (Janusz, 08.12.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Ulice Kościuszki i Sosnowa w Markach zostały zaliczone do kategorii dróg powiatowych od 1 stycznia 2015r. Powiat przejął drogę nieremontowaną, wymagającą modernizacji i przebudowy. O takim stanie drogi wiedział również poprzedni zarządca, czyli miasto Marki. Mając to na uwadze, Marki zleciły przygotowanie dokumentacji przebudowy ww. drogi. Z wcześniejszych informacji wynikało, iż dokumentacja ta zakończy się jeszcze przed przekazaniem drogi, czyli w 2014r. Niestety, prace projektowe przedłużyły się i trwają do chwili obecnej. Ponieważ Powiat po przejęciu drogi widział potrzebę jej przebudowy, aby nie doprowadzać do zmarnowania już wydatkowanych środków finansowych oraz aby nie przedłużać czasu niezbędnego na przygotowanie projektu technicznego , zdecydowano się na powierzenie Gminie zadania zakończenia dokumentacji i przekazaniu jej nowemu zarządcy . W tym roku Powiat Wołomiński podpisał stosowna umowę z Miastem Marki, na mocy której przeznaczył na zadanie związane z wykonaniem dokumentacji dotację w wysokości 100 000 zł.
  Przygotowywany projekt obejmuje przebudowę drogi na całym odcinku tj. od drogi krajowej nr 8 do granicy Powiatu.

  Z poważaniem,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Szanowny Panie Starosto,
  Jestem zaniepokojony faktem skierowania na drogę sądową sprawy nieopłacenia faktury za energię przez Stowarzyszenie \"Torstar Naczaj Team\". Wcześniejsze prośby o rozłożenie zaległości na raty zostały rozpatrzone negatywnie czego powodem był m.in. brak propozycji harmonogramu spłat. Moim zdaniem w tym względzie wydział zajmujący się w/w sprawą wykazał się daleko idącym pokazem złej woli co poskutkowało dodatkowym obciążeniem stowarzyszenia (koszty zastępstwa procesowego i odsetki). Wcześniejsze i późniejsze faktury zostały uregulowane a stowarzyszenie jest jednym z bardziej aktywnych na terenie powiatu a także reprezentuje nasz region na zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i widnieje w rejestrze starostwa pod nazwą \"EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ\" pod nr ewidencyjnym 35.
  Proszę o zmianę decyzji w tej sprawie i umożliwienie spłaty w ratach i umorzenie odsetek i dodatkowych opłat.

  Z poważaniem
  Paweł Majkowski
  Przewodniczący Kobyłkowskiego Koła
  Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
  (Paweł, 08.12.2015 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji informuję, że urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Zarząd Powiatu Wołomińskiego w każdej sprawie kierują się przede wszystkim obowiązującymi przepisami prawnymi, interesem ogółu mieszkańców i dbałością o finanse publiczne. Wydany w dniu 26 listopada, przez Sąd Rejonowy w Wołominie, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec klubu sportowego Torstar Naczaj Team jest konsekwencją niewywiązywania się pozwanego z umowy zawartej z Powiatem Wołomińskim.
  Umowa zawarta w dniu 4 września 2014 pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Torstar Naczaj Team określiła warunki użyczenia przez Powiat części obiektu przy ul. Ogrodowej 1A w Wołominie z przeznaczeniem na salę do ćwiczeń sportowych. Umowa została zawarta na okres jednego roku. Zgodnie z jej zapisami Klub Sportowy Torstar Naczaj Team bezpłatnie korzystał z obiektu o powierzchni 83m². Miał jedynie pokrywać koszty zużytej energii elektrycznej. Zgodnie z umową Powiat Wołomiński dokonywał płatności za media, wystawiając najemcy faktury z 14 dniowym terminem płatności. Faktura za energię elektryczną z 23 marca 2015r. nie została opłacona. Klub nie odpowiedział również na wezwanie do zapłaty z dn. 7 czerwca 2015 r. W powstałej sytuacji Powiat Wołomiński po upływie 7 miesięcy od terminu nieopłacenia faktury miał obowiązek podjęcia stosownych działań przewidzianych w przepisach prawnych, by wyegzekwować należną kwotę.
  Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nrXXI-226/2012 z dn. 27 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych(…) określone zostały warunki, na jakich Powiat Wołomiński może przystąpić do porozumienia ws. uregulowania należności w ratach. Torstar Naczaj Team nie złożył stosownych dokumentów księgowych i harmonogramu spłaty należności w ratach oraz zaprzestał dalszej korespondencji z Powiatem. Tylko złożenie ww. dokumentów pozwoliłoby Powiatowi rozłożyć spłatę długu na raty.
  Przykro jest czytać kierowane pod adresem Starostwa negatywne opinie i oskarżenia, wiedząc że, jedynym kosztem, jaki klub miał ponosić były opłaty za media. Starostwo Powiatowe w Wołominie stara się wspierać działalność organizacji pozarządowych i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Wyrazem dobrej woli było m.in. bezpłatne użyczenie klubowi Torstar Naczaj Team pomieszczeń przy ul. Ogrodowej 1A. Nikt jednak nie zwalnia samorządu ani organizacji pozarządowych z przestrzegania prawa i wywiązywania się z umów.
  Wierzę, że przedstawione argumenty pozwolą na obiektywną ocenę zaistniałej sytuacji.

  Z wyrazami szacunku,
  Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński