Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Kiedy zostanie zrobiona nakładka asfaltowa na drodze powiatowej z Kątów - Wielgich w kierunku Grabszczyzny, Krawcowizny , Białek ?
  (Marek, 08.01.2018 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Marku,
  dziękuję za wiadomość. Plan wykonania nakładek asfaltowych na dany rok przyjmujemy zwykle pod koniec I kwartału. Wiąże się to z oceną stanu poszczególnych odcinków dróg po okresie zimowym. Wskazana przez pana trasa zostanie oczywiście uwzględniona w ocenie i zgodnie z nią, w miarę możliwości postaramy się poprawić jej stan. 

 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Kiedy zakończy się przebudowa drogi ul. Załuskiego w Kobyłce oraz drogowe absurdy na tej ulicy i kiedy wróci stara organizacja ruchu wokół placu 17 listopada w Kobyłce połączenie od ośrodka zdrowia do ul. Kościuszki.
  (Jacek, 08.01.2018 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:

  Szanowny Panie Jacku,


   


  roboty budowlane na ulicy
  Załuskiego zostały zakończone w ubiegłym roku. Droga została też wtedy
  dopuszczona do ruchu. Obecnie monterzy pracują jedynie nad włączeniem i
  ustawieniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Krechowiecką.
  Kwestią najbliższych dni jest wdrożenie docelowej organizacji ruchu na tej
  trasie.


  Wyłączenie z ruchu jezdni przy
  placu 15 sierpnia w Kobyłce są elementem czasowej organizacji ruchu. Po
  włączeniu sygnalizacji świetlnej w ulicy Załuskiego zostanie usunięte.
  Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że jest to droga gminna i nie znamy dalszych
  planów co do organizacji ruchu w tym rejonie.


   

 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Zgłaszam konieczność udrożnienia rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Dobczynie, po prawej stronie od przejazdu kolejowego PKP do ul. Willowej. Niestety na tym odcinku rów jest niedrożny (zakrzaczony, zasypany w wielu miejscach), co spowodowało podtopienia naszych działek podczas ostatnich deszczów. Bardzo proszę o reakcję.
  (Michał, 30.09.2017 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Panie Michale,

  Rów zostanie skontrolowany.

  Muszę jednak zaznaczyć, że rów w pierwszej kolejności służy odwodnieniu pasa drogowego i jedynie pośrednio może wpływać na otaczające tereny. Niezmiennie sytuacja, w której woda wylewa się z rowu jest nieprawidłowa i skontrolujemy jego stan.
  Warto też zauważyć, że część rowu jest bezodpływowa i służy tylko gromadzeniu wody z jezdni. Zaleganie wody w takim rowie jest normalne.
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Witam, W imieniu mieszkańców ul. Mokrej w Radzyminie pragnę się zapytać Pana Starostę, czy istnieje plan wykonania ciągu pieszego lub pieszo rowerowego na ww. ulicy? oraz wykonania nowej nawierzchni. Coraz większy ruch samochodów oraz ciężarówek spowodował duże zniszczenia w nawierzchni asfaltowej, a co za tym idzie pogorszenia bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Drogi która jest jedną z głównych tras wjazdowych do Radzymina od północy. Proszę o interwencję w tej sprawie.
  (Emil, 30.09.2017 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Panie Emilu

  Znamy sytuację ul. Mokrej. W najbliższych latach planujemy wydać ok. 1,35 mln złotych na modernizację ulic Mokrej i Łosi. W planie na rok 2018 przewidzieliśmy wykonanie stosowanej dokumentacji technicznej (ostateczna decyzja należy do Rady Powiatu Wołomińskiego).
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Witam, mam pytanie do kogo kierować zapytanie odnośnie przycięcia drzew na ulicy Mazowieckiej we wsi Stare Załubice. Pisałem do burmistrza Radzymina odesłał mnie do zdp wołomin, pisałem rok temu ,pisałem miesiąc temu do zdp i nic. Teraz nawet nikt nie odpowiedział. Drzewa zasłaniają widoczność przy przejściu na drugą stronę jezdni, utrudniają poruszanie się chodnikiem, poza tym rysują samochody. Proszę o przekierowanie sprawy w odpowiednie miejsce.
  Z góry dziękuje - mieszkaniec Starych Załubic.
  (Grzegorz, 14.07.2017 r.)
  Foto Adam Łossan
  Wicestarosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie Grzegorzu,

  dziękuję za zgłoszenia. W najbliższych dniach pracownicy Starostwa pojadą we wskazane miejsce i po ocenie stanu drzew, jeśli zajdzie taka potrzeba przytną ich korony.

  Pragnę zauważyć, że Starostwo otrzymuję bardzo dużo sugestii co do pielęgnacji i zagospodarowania przydrożnej roślinności. Na wszystkie sygnały o zagrożeniu bezpieczeństwa reagujemy Ponadto oczywiście sami corocznie podejmujemy odpowiednia działania np. dokonujemy przeglądu znaków pionowych pod kątem zasłonięcia przez rosnące gałęzie.

  Z wyrazami szacunku,
  Adam Łossan
  wicestarosta wołomiński
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Witam. W związku z Planem Wydatków majątkowych na rok 2016r, w którym to określono Projekt budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne w kwocie
  51 394,00 zł, proszę o informację czy ww. projekt został wykonany, jakie dalsze działania zostały podjęte celem budowy chodnika w msc. Ostrowik.

  Jednocześnie proszę o informację o inwestycjach jakie planowane są jeszcze w tym roku w gm. Poświętne. Z analizy budżetu na 2016 i 2017 rok wynika, że gmina ta jest pomijana w jakiekolwiek inwestycje/remonty/budowy. Czy Pan Starosta przy udziale swoich doradców etc. faworyzuje inne gminy? Proszę o odpowiedź w tej sprawie.

  Z poważaniem
  Dominik
  (Domnik, 10.07.2017 r.)
  Foto Adam Łossan
  Wicestarosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  Prace nad dokumentacją projektową budowy chodnika w miejscowości Ostrowik w gminie Poświętne zostały zakończone. Ponadto uzyskano decyzję pozwalającą na rozpoczęcie budowy.

  W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2017-2021 Rada Powiatu Wołomińskiego przeznaczyła 300 000 zł na realizację tej inwestycji w 2018 roku.

  Z wyrazami szacunku,
  Adam Łossan
  wicestarosta
 • Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
  Dzień dobry,

  moje pytanie dotyczy drogi powiatowej o nr 4308W która znajduje się w Kobyłce i jest to ulica Poniatowskiego dalej Napoleona.

  Z tego co wiadomo mieszkańcom planowane jest przebudowanie (nie wiem w jakim zakresie) tej drogi. W związku z tym oraz z coraz to pogarszającym się bezpieczeństwem korzystania z tej drogi ( regularnie przekraczane są dozwolone prędkości przez samochody co jest zgłaszane policji ale nie daje efektów) proszę o informacje:

  Czy możliwe jest wykonanie w trakcie przebudowy drogi elementów spowalniających ruch samochodów oraz dających możliwość bezpiecznego korzystania przez pieszych (dzieci tędy chodzą do szkoły).Mam tu ma myśli sygnalizacje świetlną, wysepki na przejściach dla pieszych, radar stacjonarny, mini rondo. Podałem wiele możliwości poprawy bezpieczeństwa ale rozumiem że wykonanie wszystkich może nie być możliwe jednak powinno coś zostać wykonane zanim dojdzie tu do poważnych wypadków, zwłaszcza jeśli nadarza się ku temu okazja. Mam tu ma myśli sygnalizacje świetlną, wysepki na przejściach dla pieszych, radar stacjonarny, mini rondo.
  (Piotr, 10.07.2017 r.)
  Foto Adam Łossan
  Wicestarosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 4308W obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodnika. Inwestycja ta wpłynie zarówno na bezpieczeństwo jak i komfort poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dziękujemy za opinie co do dalszych zmian na drodze nr 4308W.

  Z wyrazami szacunku,
  Adam Łossan
  Wicestarosta
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Panie Starosto, czy jest szansa aby jakoś udrożnić ruch na ul. Wyszyńskiego w Zielonce nr 634? Jak wiemy na ulicy są 3 sygnalizacje świetlne, które skutecznie korkują ruch w tej okolicy. Oczywiście wszyscy stojąc w korku mają nadzieję, że wiadukt nad torami skutecznie zmniejszy korki, ale tylko chyba osoby bardzo optymistycznie podchodzący do życia tak myślą. Wiadukt przesunie tylko korki o 100-200 m. Największym problemem są wspomniane sygnalizację świetlne. Czy nie można by zlikwidować część świateł, albo ustawić tak żeby wjazd do Zielonki nie trwał 20 min od ronda z Żołnierskiej?

  Droga nr 634 jeszcze długo nie będzie dwupasmowa, a ruch skutecznie blokuje Zielonka. Na pewno można coś zrobić aby usprawnić ruch w tej okolicy

  Artur
  (Artur, 31.05.2017 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  droga 634 jest drogą wojewódzką. Powiat nie jest jej zarządcą i niestety Starostwo nie może dokonywać zmian w organizacji ruchu. Z naszych informacji wynika jednak, że województwo pracuje już nad dokumentacją projektową modernizacji tej trasy.

  Z wyrazami szacunku,
  Kazimierz Rakowski
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Dzień dobry,
  na początku dziękuję za zainstalowanie na ulicy Wileńskiej azylów drogowych, poprawiających bezpieczeństwo przechodzących przez jezdnię.
  Już teraz widzę poprawę płynności ruchu pieszego. Kierowcy częściej zatrzymują się, aby przepuścić pieszego na pasach.
  Mam pytanie, czy planowane jest również poprawienie oświetlenia na przejściach dla pieszych. Mam na myśli głównie przejście przy przychodni NFZ na Wileńskiej i przejście na wysokości marketu Mila.
  Będę wdzięczna za odpowiedź i dalsze prace zwiększające bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci idących do/ze szkoły.
  (Ela, 02.12.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani,

  jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji przebudowy ul. Wileńskiej. W opracowaniu zostaną uwzględnione elementy zwiększające bezpieczeństwo.


  Z wyrazami szacunku,
  Kazimierz Rakowski
 • Pytanie: (kategoria: Samorząd)
  Witam. Proszę o komentarz dla portalu ikobylka.pl Czy wydział komunikacji zostanie przeniesiony do Zagościńca?
  (Adam, 30.11.2016 r.)
  Foto Kazimierz Rakowski
  Starosta Wołomiński
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,

  w celu uzyskania komentarza dla mediów proszę o kontakt z Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu: wkp@powiat-wolominski.pl lub 22 787 43 01 wew. 105.

  Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że do Zagościńca planujemy przenieść jedynie bazę Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.

  Z wyrazami szacunku,
  Kazimierz Rakowski