Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Bezpłatna pomoc tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Wołominie

3174
Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

  • Wersja formularza do pobrania
Bezpłatna pomoc tłumacza języka PJM, SJM i SKOGN podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Wołominie
(plik .doc do pobrania)
Po wypełnieniu prosimy o przesłanie na adres: tlumacz@powiat-wolominski.pl.


INFORMACJA DLA OSOBY UPRAWNIONEJ: Zgłoszenie należy złożyć na co najmniej trzy dni przed terminem planowanego potkania, zostanie ono przekazane do właściwego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się z urzędem w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243)