Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

959
Zakresy: Turystyka, Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa w dniu 12 lutego 2021 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY upływa w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 8.00.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił w dniu dzisiejszym otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Turystyka (jedno zadanie), Oświata i wychowanie (dwa zadania), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (cztery zadania) oraz Kultura fizyczna (dwa zadania). 
Oferty należy składać w terminie do dnia 12 lutego 2021 r. (piątek) termin dotyczy składania ofert za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze należy wydrukować POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY, które podpisane składa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 16 lutego 2021 r. (wtorek) do godz. 8.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresach Turystyka, Oświata i wychowanie, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna 

załącznik do uchwały nr VI-10/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Załączniki do ogłoszenia otwartych konkursów ofert:

Procedura uzyskania dostępu do generatora ofert oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w: