Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

906
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Wnioski o refundację części poniesionych kosztów w związku z realizacją projektu złożono 10 września 2020 r. oraz 30 października 2020 r. Obydwa wnioski przeszły pozytywną ocenę i otrzymały refundację.
Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu zakupiono 71 tabletów z oprogramowaniem MÓWik dla uczniów szkół specjalnych mających problem w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Oprogramowanie MÓWik to wyrób medyczny, będący oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej i wspomagającej z przeznaczeniem do stosowania przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Program MÓWik zawiera symbole ikoniczne. Pozwala na poprawę skuteczności porozumiewania się.
Dzięki tej pomocy uczniowie nie będą zmuszeni do rezygnacji z nauki czy terapii w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty czy gabinetów terapeutycznych.

Całkowita wartość projektu: 95 001,50 zł
Przyznana refundacja: 47 500,75 zł