Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonce

938

Grant nr COVID.19.07.31 dla Powiatu
Wołomińskiego


prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Zielonce


 


w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na
realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników
oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu


Termin
realizacji 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.