Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim

1109
Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa w dniu 12 listopada 2020 r. Termin składania POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA OFERTY upływa w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 8.00.
Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił w dniu dzisiejszym otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim. Oferty należy składać w terminie do dnia 12 listopada 2020 r. (czwartek) termin dotyczy składania ofert za pośrednictwem generatora ofert w systemie Witkac.pl. Po złożeniu oferty w generatorze należy wydrukować POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA OFERTY, które należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) do godz. 8.00.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Załączniki do ogłoszenia otwartego konkursu ofert:


Procedura uzyskania dostępu do generatora oraz przygotowania i złożenia oferty opisana została w: