Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2021

1018
Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 21 września 2020 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU
WOŁOMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA ROK 2021


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2021”.


I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków / opinii / uwag / propozycji zmian do załączonego projektu Programu współpracy... na rok 2021 oraz propozycji zadań do realizacji w roku 2021 – prosimy o skorzystanie z "FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka Konsultacje społeczne / Rok 2020. Projekt przyszłorocznego programu współpracy opracowany został na podstawie obowiązującego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2020”.


Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Kalendarze czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.


Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian projektów dokumentów oraz propozycje zadań do realizacji w roku 2021 można składać w terminie do dnia 21 września 2020 r.

  • za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl, ngo@powiat-wolominski.pl,
  • faksem: (22) 776-50-93, 
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,  
  • osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 012, tel. (22) 346-11-04.