Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zmienił uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

1046
W związku z rezygnacją organizacji pozarządowych z realizacji zadań publicznych, na które Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznał dotacje w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w zakresach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna - Zarząd Powiatu Wołomińskiego na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2020 r. zmienił uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert:

Uchwała Nr VI-249/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę nr VI-39/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych

Wyniki konkursów ofert - zmieniany załącznik do Uchwały Nr VI-39/2020 

Uchwała Nr VI-250/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę nr VI-58/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie Kultura fizyczna 

Wyniki konkursów ofert - zmieniany załącznik do Uchwały Nr VI-58/2020