Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Nowe świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

1881
Informujemy, że dniem 1 października 2019 r. wprowadzono świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie wprowadzone zostało ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1622).

Świadczenie przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy (w tym służby lub pracy w gospodarstwie rolnym), które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub których wysokość świadczeń przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek osoby uprawnionej (j.w) składany do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe (KRUS lub organy właściwie dla służb mundurowych), a w przypadku pozostałych osób uprawnionych do ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

W siedzibach ZUS można już składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia.

Więcej informacji dostępne jest na stronie internetowej: https://bit.ly./2jYk3CW