Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

ROLKI, DESKOROLKI, WROTKI I HULAJNOGI – AKTYWNIE I BEZPIECZNIE

2032
Jak należy zachować się na drogach i chodnikach korzystając z aktywnego wypoczynku
Osoby poruszające się na drodze na rolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach, przepisy Prawa o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110) traktują jak pieszych, a zgodnie z art. 2 pkt 18 tej ustawy, pieszym jest „ osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującego rowerem pod opieką osoby dorosłej".

Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami kodeksu drogowego pieszy ma obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. W sytuacji jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Po poboczu lub jezdni pieszy musi iść lewą stroną drogi. Jeśli jest ich grupa - jeden za drugim. Tylko na drodze o małym ruchu i w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. Natomiast korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo kiedy nie ma możliwości korzystania z nich. Pieszy, za wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z takiej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Reasumując, wynika z tego, że na rolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach trzeba poruszać się po chodniku. Natomiast po jezdni można jechać dopiero wtedy, gdy na drodze nie ma ani chodnika, ani pobocza, pamiętając, że warunkiem jest ustępowanie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Podobnie jest w przypadku ścieżki rowerowej i pasa dla rowerów - można korzystać, gdy nie ma chodnika lub pobocza, ale piesi (czyli poruszający się na rolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach) muszą ustępować rowerzystom. W strefie zamieszkania takich ograniczeń dla rolkarzy itp. nie ma. Pieszy, a więc także rolkarz itp., może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Jeżdżąc na rolkach pamiętajmy także o ochraniaczach i kasku, gdyż nieszczęśliwy upadek może mieć bardzo poważne konsekwencje.