Jesteś tutaj:

03-04 czerwca 2019 r. ćwiczenia powiatowe służb, inspekcji i straży pk.: "MARKI 2019"

76
Ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach, były sprawdzianem umiejętności i współdziałania służb, inspekcji i straży z terenu Powiatu Wołomińskiego.
Organizatorem ćwiczeń był Starosta Wołomiński, Adam Lubiak - Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a partnerem Burmistrz Miasta Marki, Jacek Orych – Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał zagrożenia, które mogą się pojawić w każdej chwili, a osobom odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo, dać możliwość weryfikacji jakości podejmowanych działań, posiadanych umiejętności  oraz wyeliminować ryzyko popełnienia błędu.

Do policji wpływa informacja o strzałach na terenie budynku szkoły. Teren szkoły zostaje zabezpieczony przez policję. Na miejsce przyjeżdża grupa antyterrorystyczna i podejmuje działania uwolnienia zakładników (w tej roli uczniowie I LO PUL w Wołominie) z rąk terrorystów, którzy opanowali budynek szkoły. Podczas akcji ewakuacyjnej zakładników i pojmaniu terrorystów, dochodzi do wybuchu i pożaru wewnątrz budynku, do akcji ratowniczej wkraczają strażacy w celu przeprowadzenia akcji gaśniczej i oddymienia budynku. Okazuje się, że 2 osoby poszkodowane nadal mogą znajdować się w budynku. Na miejsce zostaje wezwana grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Marki z wyszkolonymi psami do tropienia zaginionych osób. Po zakończeniu działań służb, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził oględziny budynku stwierdzając, że budynek nie nadaje się do dalszego użytkowania.

W ćwiczeniach, wzięli udział przedstawiciele m.in.: Wojewody Mazowieckiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Praga, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, Ratownictwa Medycznego, Szpitala Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektor SP Nr 2 w Markach, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu wołomińskiego, radni Rady Powiatu Wołomińskiego.


Starosta Wołomiński Adam Lubiak, podziękował wszystkim służbom za organizację i sprawne przeprowadzenie ćwiczeń, których celem było doskonalenie współdziałania służb, inspekcji i straży w sytuacji kryzysowej oraz koordynacja podejmowanych działań.

Relacja fotograficzna: