Jesteś tutaj:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

482
Data: 14 czerwca 2019 r., godz. 14.00, II posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. w ramach zadań nałożonych na Starostę w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
Na drugim posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w miejscowości Stare Załubice-Wolica (Jacht Klub Politechniki Warszawskiej), której przewodniczył Starosta Wołomiński - Adam Lubiak, podsumowano I półrocze 2019 r. w zakresie bezpieczeństwa. 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Paweł Kaczmarczyk przedłożył sprawozdanie z zakresu bezpieczeństwa na terenie powiatu za I półrocze 2019 r. Szczegółowe dane statystyczne przedstawili: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Mariusz Pawlak oraz Dowódca Jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Michał Mazur. Ponadto Komisja poruszyła wiele zagadnień w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji, odbyły się ćwiczenia wodne Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, które były obserwowane przez uczestników Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Relacja fotograficzna: