Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Przepisy

1546
W wyniku przyjętej Uchwałą Nr XXVI – 264/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025, Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyjął Uchwałę Nr V-194/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Polityki Społecznej, powołana została Powiatowa Rada Polityki Społecznej. Zarządzeniem Nr 193/2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 11 września 2017 r. zmieniającym zarządzenie Nr 156/2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Powiatowej Rady Polityki Społecznej, określony został skład osobowy Powiatowej Rady Polityki Społecznej.”.

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/ewa.b/120.193.2017.pdf
http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/MAGDA/2017/7/194.pdf