Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2019 ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: TURYSTYKA, OŚWIATA, KULTURA, SPORT

3427
Termin składania ofert: 18.01.2019 r. godz. 16.00

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów:

Uchwała Nr VI-46/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Załączniki do ogłoszenia konkursów ofert:
zał. nr 3 do ogłoszenia - do wykorzystania w przypadku realizacji zadania w zespole pałacowo-parkowym w Chrzęsnem

Oferta realizacji zadania publicznego
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
zawiera oświadczenie, o którym mowa na stronie 10 ogłoszenia Zarządu
 

Oświadczenie o złożeniu załączników do oferty 
wykorzystać przy kolejnych ofertach w przypadku składania załączników