Jesteś tutaj:

Komisje Rady Powiatu

2430
Komisja Rewizyjna:

1. Radosław Dec – Przewodniczący
2. Tomasz Kalata – Wiceprzewodniczący

3. Paweł Banaszek
4. Adam Pietrzak
5. Marta Rajchert
6. Janusz Werczyński


Komisja Finansowa:

1. Konrad Fuśnik – Przewodniczący
2. Sławomir Klocek – Wiceprzewodniczący

3. Paweł Banaszek – Sekretarz
4. Izabella Dziewiątkowska
5. Grzegorz Siwek
6. Magdalena Suchenek
7. Janusz Werczyński


Komisja Rozwoju Gospodarczego:

1. Paweł Śliwa – Przewodniczący
2. Jerzy Mikulski – Wiceprzewodniczący
3. Wiesław Mędrzycki – Sekretarz
4. Paweł Dąbrowski
5. Kazimierz Rakowski
6. Magdalena Suchenek
7. Tomasz Szturo
8. Cezary WnukKomisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1. Sławomir Pisarczyk – Przewodniczący
2. Paweł Solis – Sekretarz

3. Paweł Dąbrowski
4. Sławomir Klocek
5. Wiesław Mędrzycki
6. Tomasz Szturo
7. Igor Sulich
8. Paweł Śliwa


Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego:

1. Robert Roguski – Przewodniczący
2. Adam Łossan – Wiceprzewodniczący
3. Jolanta Madziar – Sekretarz

4. Robert Perkowski
5. Robert Szydlik
6. Arkadiusz Werelich
7. Cezary Wnuk


Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki:


1. Piotr Borczyński – Przewodniczący
2. Arkadiusz Werelich – Wiceprzewodniczący
3. Grzegorz Siwek – Sekretarz

4. Maria Krzyżanowska
5. Adam Łossan
6. Jolanta Madziar
7. Marta Rajchert
8. Robert Szydlik


Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej:

1. Adam Pietrzak – Przewodniczący
2. Radosław Dec
3. Tomasz Kalata
4. Maria Krzyżanowska
5. Jerzy Mikulski
6. Robert Perkowski
7. Kazimierz Rakowski
8. Robert Roguski


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Igor Sulich – Przewodniczący
2. Sławomir Pisarczyk – Wiceprzewodniczący
3. Konrad Fuśnik – Sekretarz

4. Piotr Borczyński
5. Paweł Solis