Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zaproszenie na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2019

2331
27 września 2018 r. godz. 17.00 Punkt Doradztwa - Dowiedz się Więcej w Wołominie
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW POWIATU, W TYM PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu, na spotkanie podsumowujące trwające od lipca 2018 r. konsultacje społeczne w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2019”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Punkcie Doradztwa – Dowiedz się Więcej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 36A (II piętro – poddasze – wejście naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji).

Poddany konsultacjom projekt Programu współpracy zamieszczony zostanie w terminie do dnia 21 września 2018 r. na stronie www.powiat-wolominski.pl w banerze MIESZKANIEC – Konsultacje społeczne podstrona ROK 2018. UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z DOKUMENTEM

Podczas spotkania omawiane będą ponadto:
• harmonogram działań planowanych w związku z ogłaszaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2019,
• zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych,
• sprawozdania z wykonania zadań publicznych 2018.

Projekt Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2019