Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie

3330
Powiatowa Społeczna Rad ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołominie została powołana Zarządzeniem Starosty Wołomińskiego Nr 120.125.2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. Rada Działa w składzie: Agnieszka Gietka-Barańska - przedstawiciel Gminy Klembów; Ewelina Gzowska – przedstawiciel Gminy Tłuszcz; Maciej Longosz – przedstawiciel Fundacji Pomocna Ręka w Markach; Magdalena Ojdana – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Pomocna Dłoń” z Ostrówka oraz Agnieszka Tyszka – przedstawiciel Miasta Ząbki. Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Przewodniczącym Rady jest Pan Maciej Longosz. Kontakt z Radą odbywa się za pośrednictwem Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej - tel.: 22 787 43 01 wew. 144.