Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

3886
Turystyka / Ochrona zdrowia / Pomoc społeczna / Oświata i wychowanie / Edukacyjna opieka wychowawcza / Kultura / Sport. Termin składania ofert: 31.01.2018 r. godz. 16.00
Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłosił kolejną edycję otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych. Na realizację zadań w 16 ogłoszonych konkursach z zakresów: Turystyka, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Edukacyjna opieka wychowawcza, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Kultura fizyczna przeznaczono kwotę ogółem 471.030 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2018 r. o godzinie 16.00.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów:

Uchwała Nr V-2/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych

OGŁOSZENIE OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Załącznik do ogłoszenia otwartych konkursów ofert
umowa użyczenia - do wykorzystania w przypadku realizacji zadania w Pałacu w Chrzęsnem

Oferta realizacji zadania publicznego
załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
zawiera oświadczenie, o którym mowa na stronie 10 ogłoszenia Zarządu
 
Oświadczenie o złożeniu załączników do oferty